mana

Baknummer

Här är Manas textarkiv. Vi tillämpar Open Access på våra textarkiv. Vilket innebär att innehållet är fritt tillgänglig för allmänhenen. Denna databas upprättades i december 2005. Vi utgår ifrån att skribenterna ger oss tillstånd att publicera material från tidigare datum på nätet. Om så inte är fallet, var god kontakta webbredaktören.

MANA 2009 #3

EU: EU-projektet är 51 år gammalt. Vi har blivit lovade att detta projekt ska verka för fred, frihet och en bättre framtid. Genom EU-samarbetet ska "vår" kontinent bli en bättre plats för våra barn och barnbarn. Mana har låtit arbetare, forskare och politiker berätta om sina erfarenheter av EU och sin syn på Europas framtid.
Image

MANA 2009 #1-2

Antirasistisk rörelse i Sverige: I slutet av april arrangerade FN en global konferens mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Organisationer från hela världen kom att samlas för att diskutera strategier och visioner för en värld fri från rasistiskt förtryck. Mana tar tillfället i akt att syna den antirasistiska rörelsen i Sverige.
Image

MANA 2008 #6
Nationalstaten ses som naturlig ochdet är en brottsli handling att bryta sig ur den. Den nationella självbestämmandet är huvudprincipen inom det internationella systemet. Men världens stater består ofta av flera nationer.
Gruppen som vill bryta sig ur staten är en politisk kraft att räkna med. Är deras kamp legitim, och bör vi stödja den?

Image

MANA 2008 #5
Fängelser: Rättsstaten kräver att den som bryter mot lagen döms och straffas. fängelse är bland de hårdaste straffen. Men den som sitter inne behöver inte ha begått något brott. Mana tar en titt på fängelsets bakgård. Hur ser det ut bakom murarna? Och vilken ideologi rättfärdigar fängelser i dagens samhälle?

Image
MANA 2008 #4
Handel: Handel baseras på skrivna eller oskrivna avtal. Men vem är förhandlaren? Och vilka avtal vill majoriteten ha? Handel, liksom statsskick, är inte styrt av några naturlagar. Mana berättar den andra historian för att öka valfriheten – är det denna världshandel du vill ha?
Image
MANA 2008 #3
Arbete: Å ena sidan talar vi om jobben. Jobben som ska rädda tillväxten och välfärden. Å andra sidan talar vi aldrig om arbetet. Hur det utförs, av vilka och till vilket pris. Vi talar om papperslösa men diskussionen kryper fram på knä, för den kräver att vi också diskuterar hur vi ska organisera arbetet. Och det – det är knäckfrågan för hela samhället.
Image
MANA 2008 #1-2
Ondska: Man ser inte bjälken i sitt eget öga, hur stor den än är. Likadant är det med ondskan. Det är lättare att se ”de andra” som onda än att söka de processer som skapar intressekonflikter. Har du funderat över om ”ondskans axelmakter” bara är ett uttryck för att definiera de vilkas intressen skiljer sig från våra?
Image
MANA 2007 #5-6
Selektiv glömska: Makt, minne, glömska. Tre ord som är ständigt närvarande när historien skrivs. Delar av historien förträngs och förpassas till händelsernas bakgård. Andra röster dominerar och deras berättelser blir utgångspunkt för samtalet. Vi gör vårt eget urval.
Image

MANA 2007 #4
Latinamerika: Som i Shakespeares Stormen lärde sig Latinamerika/Caliban språket från Europa/Prospero. Och liksom i Stormen tvingades latinamerikanerna använda sig av herrarnas språk för att för­banna dem och bryta med kolonialismen. Amerika är inte USA och Latinamerika är inte någon dålig kopia av Europa, utan en skapelse av dess rebelliska invånare.

Image

MANA 2007 #3
Vithet: I sin stora roman Moby Dick ägnar Herman Melville ett kapitel åt vithet. På sida efter sida assosierar han Moby Dicks färg till vackra egenskaper och symboler. Mot valens vithet avteckar sig svartheten i tydlig kontrast. Men majoriteten av jordens befolkning är inte vit. De ser något helt annat än de positiva ting som Melville förknippar med vithet.

Image
MANA 2007 #2( 20 artiklar )
Kapitalism:
Vi har gjort några nedslag för att spegla kapitalismens dynamiker. Är det så säkert att våra val, drömmar och rörelser i livet är så självständiga? För om allt går att köpas är allt också till salu – våra kroppar, våra åsikter, våra drömmar och vårt självbestämmande.
Image
MANA 2007 #1( 19 artiklar )
Tema Feminismer:
Sitter det mellan benen eller finns det i våra huvuden? Patriarkatet, alltså, bilden av Mannen, bilden av Kvinnan och bilden av de som inte finns. Och var finns den feminism som är rättvis och till för alla: kvinnor, män och de andra som vi glömmer i patriarkatets heteronormativa värld?
Image
MANA 2006 #5 ( 15 artiklar )
Tema: Mellanöstern
De som bor i Mellanöstern är araber; araber är muslimer, muslimer är fundamentalister och fundamentalister är terrorister. Undantaget är Israel, den enda demokratin som måste kämpa för att hålla sina barbariska terrorist­grannar på mattan och skydda civila liv. Så kan man sammanfatta den offentliga diskussionen och mediebilden av vad som pågår i regionen. Men det finns en annan berättelse som tigs ihjäl. Mana berättar historien om kolonialismens effekter.
Image
MANA 2006 #4 ( 16 artiklar )
Tema: Antirasism som politik
Under sommarens hetta brann Mellanöstern i ett nytt krig. Bortom valrörelsens skådespeleri och demokratins maskerad, massakrerades civila människor i ett nytt »krig mot terrorismen«. Långt bort från valstugorna demonstrerade människor som krävde fred, en varaktig fred. DE – invandrare, muslimer, araber, libaneser, palestinier och de andra som var solidariska med de ockuperade länderna – var där. DE – som valmyndigheten menar inte är intresserade av politiken och satsar miljoner på att lära hur man röstar – tågade genom staden, förbi valstugorna – bortom den svenska demokratin – och krävde handling av politiker.
Image
Mana 2006 #2-3 ( 23 artiklar )
Tema: Boendesegregation
Mitt framför våra ögon har en mänsklig rättighet blivit en vara och säljs; på bostadsmarknaden.
»Den osynliga handen« styr och ett osynligt tillägg till våra rättigheter är upphängd på varje bostads- och fastighetsförvaltares kontor: »Envar – som har råd, rätta kontakter och rätt hudfärg – har rätt till en bostad.«
Segregation, hemlöshet och isolerade bostadsområden har blivit ett faktum.
Image
Mana 2006 #1 ( 22 artiklar )
Tema: Privilegier
Skönhetsideal; naturlig sex; vanliga svenskar är uttryck för ett banalt överhetskomplex som till varje pris vill vara norm. Den som tycker annorexia är fult, den som tycker 0,002 procent av världens befolkning inte är vanligare än alla andra, och den som inte vill kontrollera andras sexliv räcker upp en hand. Kvar blir en liten elit som har privilegiet att definiera alla andra.
Image
Mana 2005 #6 ( 21 artiklar )
Gränser för ditt liv:
Var går gränsen, brukar man fråga. Införstått att en gräns är något som växer som en mur över ens väg. Ett hinder. Sånt ser vi och klättrar över. Men det finns andra gränser. Sådana som följer dig i din resa genom livet; som formar vad du är; bestämmer vart du ska; som tåget som följer rälsen. Dessa gränser märker man inte, utan de bara följer med. Någon kanske borde ställa frågan: »Vart går gränsen?« –Vart går din gräns?
Image
Mana 2005 #4-5 ( 23 artiklar )
Tema: Asylrätten
Ursäkt att vi finns. Vi som inte har pass. Vi som inte har PUT. Vi som inte har asyl. Vi som inte har något namn. Vi som inte hör hemma någonstans. Vi som är jordens fördömda.
Ursäkta att vi kom hit, men era företags globala intressen lämnade inget liv kvar där vi hörde hemma. Ursäkta att vi jobbar svart, men vi måste ha mat på bordet.
Ursäkta att vi stör er med bilder på våra apatiska barn, men ni måste känna hur det är när ett oblommat liv vissnar.
Ursäkta att vi finns, men ni har skapat oss. Ni gav era politiker mandat att förvägra oss ett liv.
Nu finns vi här och ser till att ni ångrar er!
Image
Mana 2005 #3 ( 4 artiklar )
Tema: Musik
Musik är något fundamentalt mänskligt. Pytagoréerna i Grekland menade under antiken att musiken alltid omger oss, musiken är gemensam - de till och med föreställde sig att det fanns en överallt närvarande världsmusik - den musiken har vi alltid hört, det är därför vi inte längre lägger märke till den. Men musik är samtidigt något annat. Den är en av grundbultarna i vår berättelse om de andra; vår berättelse om oss själva; deras berättelse om oss, vi och de där andra.
Image
Mana 2005 #2 ( 20 artiklar )
Tema: Svensk Apartheid
Det finns ett namn för det: När en grupp människor saknar rättigheter och behandlas annorlunda enligt lagen: När en grupp människor nekas tillträde till offentliga forum på grund av sin hudfärg; Det finns ett namn lagen säger att det är OK att behandla en del människor, när lagen tar ifrån dem deras mänskliga rättigheter: Tidigare hette det slaveri, rassegregation. I dag heter det Apartheid. Och det finns här i Sverige.
Image
Mana 2004/2005 #6/1 ( 17 artiklar )
Tema: Omvärldar
Vi är närmare sex miljarder på jorden. Varav några hundra miljoner är människor och resten är "Dom andra": invandrare, infödingar, lokalbefolkningar, knegare, urspungsbefolkningar, bögar, lebbor; med John Pilgers ord: Icke människor.
Det som skiljer "Oss" från "Dom" är inte blodsband, inte religion, inte kultur, och inte heller geografisk spridning. Det som skiljer oss åt är de strukturer som vi gärna vill tro oss vara fria från.
Image
Mana 2004 #5 ( 16 artiklar )
Tema: Rättsväsendet
Vissa brottsoffer blir betrodda, andra inte. Ibland kan skillnaden mellan värdighet och förnedring, mellan frihet och våld, hänga på en tunnelbanebiljett. Eller på hudfärg och kön. Det finns inga enkla svar på frågan om vem som i svenskt rättsväsende förtjänar rättvisa. Men det finns de som är utdömda redan innan de talat.
Image
Mana 2004 #3/4 ( 17 artiklar )
Tema: Idrott
I augusti månad sker vårt slag. Sverige, Sverige fosterland. Ger oss kraften, ger oss tron. Inget kan oss stoppa, vi är gul och blå. Och vi ska vinna över ryssar, tjecker och finnar wooo-hoooo. Svenska hjältar är på segertåg.
Image
Mana 2004 #2 ( 16 artiklar )
Tema: Vi och Dom - då och nu
För vissa började allvaret runt 1990. Tonen skärptes, som det brukar heta. Inte mot invandrarna utan mot svartskallarna.
I dag skär nya ljud genom det pseudo-kosmopolitiska landskapet. Gränser och gemenskaper ritas upp. Nya? Vi vet inte. Men vi vet att det är något som står mycket fel till.
Image
Mana 2004 #1 ( 17 artiklar )
Tema: Dagen som förändrade mitt liv
Ibland kommer de när vi minst vill - det passar inte, det är dåligt. Ibland söker vi med hela hjärtat, vi vill något större, något mer. Hungriga på historier frågade vi: finns det en sådan dag, händelse, människa? Som har förändrat ditt liv.
Image
Mana 2003 #5/6 ( 45 artiklar )
Tema: Språkets makt.
Du äger ditt språk!
Image
Mana 2003 #4 ( 32 artiklar )
Rasismen i Europa
Image
Mana 2003 #3 ( 31 artiklar )
Tema: Sex och rasism
Image
Mana 2003 #2,5 ( 13 artiklar )
Specialnummer om Palestina
Image
Mana 2003 #2 ( 24 artiklar )
Tema: EUs flyktingpolitik
De kallas flyktingar, asylsökande, invandrare, arbetskraftsinvandrare och allt oftare illegala invandrare. 65 procent av EU-medborgarna tycker att deras land har tagit emot tillräckligt många människor. Vad EU väljer att kalla dessa 400.000 personer som årligen kommer hit av olika anledningar ger oss en fingervisning om vart Unionen är på väg.
Image
Argument 2003 #1 ( 20 artiklar )
Mana samarbetar med Yelah. Resultatet blev tidningen Argument inför utställningen hot spot på Malmömuséer, Slottet Malmöhus. Temat var oroligheterna den 21 april 2001 i Malmö. Händelser som tolkats som polisens generalrepetition inför Göteborgskravallerna det året
Image
Mana 2002 #6/2003 #1 ( 26 artiklar )
Tema: Rätten till arbete
Mana 2002 #5 ( 49 artiklar )
Tema: Afrika
Image
Mana 2002 #4 ( 39 artiklar )
Specialnummer: Mana, blattarnas röst i och om valet 2002
Mana 2002 #3 ( 24 artiklar )
...Om detta må ni berätta...DEL II, Tema om Palestina
Image
Mana 2002 #2 ( 25 artiklar )
Danmark, Danmark über alles?! Tema om högervindarna i Danmark
Image
Mana 2001 #9-11 ( 40 artiklar )
Hasta La vista, Baby!
Tema: USA ut ur Latinamerika
Image
Mana 2001 #6-7 ( 32 artiklar )
I dag är vi alla Afghaner!
Tema: USA ut ur Mellanöstern!
För den som inte har följt den amerikanska politiken i Mellanöstern kan kriget i Afghanistan vara obegripligt. Kan det verkligen vara möjligt att rationella institutioner - som stater och den amerikanska administrationen utger sig att vara - kan agera för att kräva "hämnd"? Eller kan det finnas ekonomiska intressen i det krig som startats mot afghanska folket?
Image
Mana 2001 #4-5 ( 28 artiklar )
Yrkesdemonstranter i alla länder - Gå med i facket! Tema: Vem vill ha våld
Image
Mana 2001 #2-3 ( 23 artiklar )

Tema: Arbetarrörelsen på frammarsch med nya tag.

Image
Mana 2001 #1 ( 23 artiklar )
Kvinnor från alla länder, förena er!
Revolten har bara börjat, skriver Maria-Pia Boëthius och spår världens snabbast växande befrielserörelse en ljus framtid. Samtidigt blev ett dottermord i Uppsala ett brutalt uppvaknande för de slumrande. En far dödade sitt barn för att hon inte ville leva som han önskade. Alla sökte svar. Det gjorde vi också.
Image
Mana 2000 #9-11 ( 23 artiklar ) Image
Mana 2000 #8 ( 13 artiklar ) Image
Mana 2000 #7 ( 17 artiklar ) Image
Mana 2000 #5-6 ( 16 artiklar ) Image
Mana 2000 #3-4 ( 16 artiklar )
Sveriges enda integrationstidning, i rött
Bilaga: Valdagen 18 februari 2000. Vad händer i Iran?
Image
Mana 2000 #1-2 ( 16 artiklar )
Ingen människa är illegal - Asylrätt åt alla!
Tema: Vad innebar valet?
Mana analyserar parlamentsvalet i Iran. Vi finner reformpolitiken tandlös och parlamentet handlingsförlamat.
Image
Mana 1999 #8 ( 12 artiklar )
Tema: Student på flykt
Monika Saadati är 18 år gammal och hon kom till Sverige på besök ett par dagar efter studentprotesterna. Hon kan inte återvända hem...
Image
Mana 1999 #7 ( 8 artiklar )
Tema: Studentprotrotester en kraft att räkna med
Studentrevolt i Iran, vart är studentrörelsen på väg?
Image
Mana 1999 #6 ( 11 artiklar )
Tema: Om ILOs nya konvention mot barnarbete
Image
Mana 1999 #5 ( 8 artiklar )
Tema: Tusentals gömda flyktingar
Det stigande antalet gömda flytingar i Sverige uppgick det här året till cirka 7.000 varav 2.500 var barn. Vi intervjuade de som lever under jorden och de som hjälper de gömda.
Image
Mana 1999 #4 ( 10 artiklar )
Tema: Svennar och blattar - förena er!
Temat om en ny underklass framväxt i Sverige. Den nya klassen består av invandrare och ungdommar. Grupper med en status av permanent exkludering gemensam. Men det finns ljusglimmtar...
Image
Mana 1999 #3 ( 13 artiklar )
Oberoende tidskrift om Iran och iranier - debatt, politik, samhälle och kultur
Image
Mana 1999 #2 ( 13 artiklar )
Oberoende tidskrift om Iran och iranier
Image
Mana 1999 #1 ( 8 artiklar )
Oberoende tidskrift om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #7 ( 11 artiklar )
Om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #5 ( 11 artiklar )
Om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #4 ( 13 artiklar )
Om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #3 ( 12 artiklar )
Om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #2 ( 16 artiklar )
Om Iran och iranier
Image
Mana 1998 #1 ( 15 artiklar )
Om Iran och iranier
Image

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X