Jämställdhet och rätten att rösta

Kvinnor och män har under lång tid haft olika rättigheter. Det har handlat om allt från att kvinnor inte haft rätt att ta vissa arbeten, till att de inte fått rösta. Men hur ser historien egentligen ut och hur har det utvecklat sig? Det tar vi reda på i den har är artikeln.

Tidigt 1900-tal

Redan under det tidiga 1900-talet började kvinnorna ställa krav på att få rösta. I samband med detta kommer också flera folkrörelser, till exempel nykterhetsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Kvinnorna arbetar också för att få arbeta inom industrin på natten, något som tidigare varit förbehållet män. Under samma tid går Sverige också mot att bli industrialiserat och det gör att kvinnans roll i familjen också förändras.

Kvinnor har under början av 1900-talet förklarats omyndiga, men detta förändras under 1920-talet. Plötsligt står män och kvinnor lika i giftermålsbalken och kvinnor kan arbeta inom staten och dessutom gå på läroverk. År 1919 får kvinnorna också rösträtt och de kan rösta år 1921 för första gången. Det är fortfarande ideal för en kvinna att vara hemmafru, men mer arbetskraft behövs på marknaden.

Mitten av 1900-talet

Under mitten av 1900-talet ser man ofta allra flest hemmafruar. Men kvinnorna behövs i arbetet och bara ogifta kvinnor kan inte uppfylla detta behov. Det finns dock inga dagis eller förskolor. Kvinnornas löner är låga och många dras in i olika yrken som har med service att göra. Könsrollsdebatten drar igång på allvar under 1960-talet. Nu krävs fria aborter, lika hög lön som männen och dagis eller daghem. Det är inte förrän nu man börjar prata om jämställdhet.

Senare delen av 1900-talet

Under 1970-talet skapas stora reformer för jämställdhet och det är dessa som har grundat det som vi kallar jämställdhet i dag. Kvinnan börjar här betraktas som en egen individ och omsorgen utökas. Kvinnorna får i och med detta möjlighet att arbeta mer och de har möjlighet att bli självständiga. De kan nu klara sig utan en man som försörjer dem.

Lönefrågan är dock fortfarande på tapeten. Först under 1990-talet börjar man diskutera sexualisering av kvinnor och det är också i samband med detta som straff och lagar kring könsdiskriminering och våldtäkt skärps och i vissa fall skapas.

2000-talet

Debatten om jämställdhet fortsätter, om inte ännu starkare in i 2000-talet. Våld mot kvinnor diskuteras och man vill att pappor ska kunna ta ut mer föräldraledighet så att mamman tidigare kan gå tillbaka ut i arbetslivet. Man arbetar också för att kvinnan ska kunna få högre löner och man ställer större krav på att arbetsgivarna ska analysera hur det går för kvinnorna och om de är nöjda med löner, avtal och anställningsvillkor. Det blir också striktare diskussioner om att företagare bör se till att de finns minst lika många kvinnor som män i bolagets styrelse.

2010-tal

Under 2010-talet har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat ytterligare. Det finns dock fortfarande röster som säger att kvinnan inte bör eller kan ha samma arbetsuppgifter som en man och att lönerna därför inte kommer att kunna bli mer lika.