Uppmana

  help
Stoppa tvångsutvisningarna till Irak
Friday, 14 January 2011, 08:00 - 17:00
Delta i manifestation måndagen den 17.e januari

Den 17:e januari samlas vi för en manifestation mot tvångsutvisningarna av irakier som planeras äga rum onsdagen den 19:e januari.
FN:s flyktingorgan UNHCR och Amnesty har riktat hård kritik mot deportationerna som drabbar människor som har fått avslag på sina ansökningar om asyl. De kan tillhöra en religiös eller etnisk minoritet, vara förföljda på grund av sitt yrke eller sin samhällskritik. De kan komma från områden som är hårt drabbade av kriget. Migrationsverket hänvisar till internflykt eller till den irakiska statens skydd, trots att den irakiska regeringen har meddelat Sverige att de i nuläget inte kan garantera något sådant skydd.

Vi protesterar mot dessa inhumana bedömningar och kräver ett stopp för tvångsutvisningarna till Irak. Personer som uppfyller kriterierna för att vara skyddsbehövande har rätt till internationellt skydd. Sverige bör därför stoppa de planerade tvångsutvisningarna och ompröva bedömningen kring möjligheterna till internflykt i Irak.
Asylgrupper och andra organisationer planerar manifestationer på olika orter i landet:

Stockholm
kl 18.00 på Mynttorget
kl. 16:30 överlämning av skriftlig protest till Migrationsminister Tobias Billström
Arrangörer: Ingen människa är illegal, FARR samt Aktion mot deportation

Malmö
Kl 18.00 på Gustav Adolfs torg
Arrangörer: Irakiska Asylkomittén

Ta med vänner och familj och kom, oavsett väder och vind! Din medverkan kan göra en avgörande skillnad i dessa människors liv!

Back

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X