Kulturhistoria

Kulturhistoria är helt enkelt historien som berättar om den utveckling människan går igenom sett till just kultur. Men hur har utvecklingen egentligen gått till?

Från effektivitet till maskiner

I människans begynnelse var det jakt och överlevnad som var allra viktigast. Det fanns helt enkelt inte tid att komma på uppfinningar, kulturella events och liknande, utan det handlade helt enkelt om att samla mat, hålla sig varm, ordna vatten och skydda sig mot faror. Man levde i mindre grupper och än i dag kan man finna människor som lever på liknande sätt, helt utan tekniska hjälpmedel.

I kulturhistorien kan man också se att människan så småningom började dela upp sig i olika läger. Vissa började med husdjursuppfödning och odling medan andra började utveckla byggande av verktyg och annat. Bekvämligheter som konstbevattning och verktyg som kunde dras efter djur togs fram och dessa bidrog också till att produktionen ökade. Flera hundra olika djur och växtarter användes som mat. I dag har dock utvecklingen gått framåt rejält. I dag tillhör det kulturen att äta olika sorters snabbmat. Pasta, vete, potatis och ris har blivit de allra vanligaste och viktigaste livsmedlen i dag. Rovor, bönor och annat har blivit mindre viktigt i kosten och många gånger beror det på att denna typ av livsmedel odlas i mindre omfattning och därför blir dyrare. Dessutom är det ofta så att många unga inte är vana vid att tillaga ärtor och liknande råvaror, och de upplevs inte heller lika goda.

Kulturarv försvinner

Skog och mark har länge varit kulturarv i Sverige. I takt med att utvecklingen gått framåt har dock en del av dessa blivit förlorade. När människor kom på att gruvor gav bra utdelning och att metallen där kunde användas för att skapa verktyg och annat blev skogar och åkrar skövlade för att gruvor skulle kunna anläggas och grävas ut. I takt med det märkte man också att skog och trä gav bra betalt och kunde användas för att byta en tjänst mot en annan. Av den här anledning blev ännu fler skogar nedhuggna, och det är på grund av det som medelhavsområdet ser ut som det gör i dag.

Stora skillnader

Tack vare den utveckling som har skett har människan fått det lättare att leva. I dag krävs det till exempel i de allra flesta fall inte lika mycket arbete för att få tag i mat, vatten eller bostad. Man har i de flesta fall möjlighet att ha en fritid vid sidan om sitt arbete. Människan har också fått en helt ny kultur vad gäller makt och kön. Tidigare var det ofta kvinnorna som plockade växter, medan männen var ute och jagade. I dagens kultur är samhället betydligt mer jämlikt. Både kvinnor och män får till exempel rösta och göra sin åsikt hörd, kvinnor kan bli präster och ha andra yrken som tidigare endast hade manliga utövare. Den kulturella utvecklingen går dock mycket snabbt och det kan om några år vara svårt att känna igen den kultur vi har i dag på samma sätt som vi kan ha svårt att likna dagens kultur med den som fanns under 1800-talet.