Kvinnliga kulturikoner

I läroböcker och på internet kan man många gånger se manliga kulturikoner och det skrivs en hel del om dem. Man får dock inte glömma att det finns och har funnits en hel del kvinnliga kulturikoner också och de har alla haft mer eller mindre påverkan på samhället och livet. Här tar vi upp ett par av dessa kulturikoner.

Jane Austen

Jane Austen levde under 1700-1800 talet i England. Hon var en brittisk författare och skrev kärleksromaner på engelska. Med tiden har hon blivit en av de mest klassiska, brittiska författarna och hennes olika böcker har blivit filmer vid flera tillfällen. Austens stil är mycket fri och hon skriver på ett sätt som till en början inte mottogs så bra av henne samtida. Hennes språk tycktes till viss del vulgärt men Austen brydde sig inte speciellt mycket om det.

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf är en svensk författare känd för sina fantasifulla berättelser som gestaltar Sveriges natur och uppbyggnad på ett relativt unikt sett. En tid efter Selma Lagerlöfs död fann man brev som hon skrivit till sina väninnor och dessa skildrar en helt annan bild av Lagerlöf än den bild man ofta får berättat om henne. I breven kan man till exempel läsa in att hon hade en romans med en kvinnlig vän – något som absolut inte var accepterat när Selma Lagerlöf levde.

Astrid Lindgren

Astrid Lindgren är kanske en av de allra mest kända författarna i Sverige. Kanske är hon också en av de mest kända i världen? Hennes historier för människor i alla åldrar har nämligen spridit sig till flera olika länder. Det är dock inte bara sina böcker hon är känd för utan också för sina åsikter. Lindgren var alltid tydlig med att tala om vad hon kände och tyckte om olika saker.

Aretha Franklin

Aretha Franklin är kanske en av de allra största amerikanska kulturikonerna. Hon hann innan sin död med långt mycket mer än flera andra kvinnliga sångare. Hon sjöng vid presidentinstallationer för både Barack Obama och Bill Clinton, hon fick frihetsmedaljen av George W Bush, hon har år 1987 valts in i Rock and roll hall of fame som allra första kvinna och hon fick dessutom sjunga på begravningen för Martin Luther King. Vid sidan av det hade hon också en stark åsikt och en röst som närmast har kommit att bli en symbol för 1900-talet.

Kvinnliga förebilder

Som synes finns det alltså en hel del kulturella ikoner som faktiskt är kvinnor. Det är dock inte bara inom litteratur och musik de är aktiva utan också inom film och måleri. Det som är typiska för de kvinnliga ikonerna är att de ofta inte bara är kända för det de skrivit eller gjort, utan också för att de haft starka åsikter inom något eller några områden. Om man söker efter en kvinnlig förebild som gjort något stort som påverkat kulturen i någon riktning behöver man dock inte leta speciellt länge. Det finns både nu levande, och avlidna ikoner att välja mellan och alla påverkar de vår kultur.