Uppmana

Arabisk vår förändrar bilden av muslimer

[IPS] - Uppmärksamheten kring de folkliga upproren i Mellanöstern och Nordafrika har skingrat en del av de fördomar som finns i västvärlden mot araber och muslimer. Det var budskapet från de medieanalytiker som i förra veckan deltog vid en konferens i Kairo.
-Genom sin rapportering från Egypten och Tunisien lyckades medierna bygga broar på ett sätt som politikerna inte har lyckats med under flera år. Rapporteringen har bidragit till ett närmande mellan arabvärlden och väst, sade Arabförbundets ordförande Amr Moussa.

Deltagarna vid konferensen, som hade relationerna mellan väst- och arabvärlden som tema, menar att medierna har kapaciteten att skingra fördomar. Experterna påpekade samtidigt att västvärldens medier ofta misslyckas med att beskriva den mångfald som finns i arabvärlden, vilket resulterat i att regionen framställts som en exotisk och hotfull miljö kännetecknad av öknar och kameler, och religiöst betingade grymheter.

Enligt Roland Schatz vid medieanalysföretaget Media Tenor har de internationella nyhetsförmedlarna under många årtionden förstärkt stereotyperna genom att lägga fokus på våld och repression. Detta samtidigt som man sällan rapporterat om positiva eller mer vardagliga händelser.

I samband med de uppror som på senare tid har brutit ut i flera arabländer har dock bilden av de arabiska samhällena som politiskt apatiska och manipulerade förändrats.

Abdallah Schleifer, professor i journalistik vid det amerikanska universitetet i Kairo, säger till IPS att rapporteringen är helt olik den tidigare.

-Det senaste decenniet är det bilder på islamister och halshuggningar som dominerat, och innan dess handlade det om brinnande amerikanska flaggor och flygkapningar. Men nu plötsligt förmedlas en bild till väst som inte är anti-västlig utan som handlar om demokrati och frihet.

Schleifer menar att den "arabiska våren" även haft en inspirerande effekt i Europa och Nordamerika. Som exempel nämner han de stora fackliga demonstrationer som nyligen hållits i amerikanska Wisconsin, där tiotusentals deltagare protesterat mot delstatens guvernör.

-Ett av demonstranternas slagord var "gå som en egyptier" - i betydelsen värdigt och stolt, säger han.

Dalia Mogahed, chef vid Gallup Centre for Muslim Studies, säger att opinionsundersökningar visat att den senaste tidens medierapportering haft en positiv betydelse för regionen.

-Undersökningarna visar att den amerikanska allmänheten följde händelserna i Egypten, och 80 procent av de tillfrågade sade sig stå på demonstranternas sida, säger hon.

Hisham Hellyer, verksam vid ett forskningscenter vid universitetet i Warwick, var samtidigt kritisk mot att de västerländska medierna i samband med protesterna i Kairo allt för hög grad valde att intervjua sekulära personer ur eliten, vilket skapade illusionen att "alla på Tahrirtorget talade perfekt engelska".

I samband med protesterna i Kairo kom även mycket negativt laddade bilder – i form av beväpnade män som kom ridande på kameler och attackerade demonstranterna. Enligt Gilles Kepel, vid Institutet för politiska studier i Paris, förstärkte dessa bilder fördomarna om araber som barbariska och bakåtsträvande.

-Det såg ut som en krock mellan det medeltida och det moderna. På ena sidan män på kameler och hästar och på den andra unga demonstranter med mobiler och mp3-spelare.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X