Uppmana

Få kvinnor på höga poster världen över

[IPS/UPPMANA] - Även om fler kvinnor får inflytande inom politik och näringsliv var det förra året endast 14 av världens stats- och regeringschefer som var kvinnor. Samtidigt hade endast 13 av världens 500 största företag en kvinnlig vd.

Det är några av slutsatserna i rapporten "Världens kvinnor 2010: trender och statistik", gjord av FN:s statistikkontor, UNSD. Rapporten innehåller sammanställningar av kvinnors situation i olika länder i världen.

Jämfört med statistik från 1990 är det en större andel kvinnor mellan 25 och 54 år som arbetar, men fortfarande är det få kvinnor som har arbeten med hög status, stor makt och inflytande.

Rapporten slår även fast att fattiga gifta kvinnor ofta saknar inflytande över de egna inkomsterna. Kvinnornas begränsade tillgång till hushållskassan gör dem extra sårbara och allt mer beroende av männen.

Ett av rapportens kapitel som handlar om våld mot kvinnor visar att kvinnlig könsstympning minskat något, även om traditionen fortfarande är utbredd. Minskningen verkar vara störst bland kvinnor med högre utbildning.

Utbildning är också en avgörande faktor när det gäller attityder kring våld i hemmet. Många lågutbildade afrikanska kvinnor anser att det är acceptabelt att en man slår sin hustru om hon exempelvis vägrar att ha sex med honom, eller grälar med mannen, bränner vid maten eller går utanför bostaden utan mannens tillåtelse.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon konstaterar att det skett framsteg i arbetet för jämställdhet globalt sett, bland annat när det gäller att ge flickor och pojkar, män och kvinnor samma möjligheter till skolgång, hälsovård och inkomster. Han poängterar dock att mycket mer behöver göras.
Bland annat lyfter UNSD-rapporten fram att det ofta saknas tillförlitlig statistik kring kvinnors situation på olika håll i världen. Andra problem är att det kan vara svårt att jämföra olika uppgifter och att väsentliga detaljer utelämnats, menar en av huvudförfattarna till rapporten, Srdjan Mrkic.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X