Uppmana

Stora utmaningar väntar FN:s nya kvinnosatsning

[IPS/UPPMANA] - Trots att de odlar 70 procent av världens mat och utför 60 procent av allt arbete så är kvinnor mottagare av endast 10 procent av världens inkomster globalt sett. Frågan är om FN:s nya kvinnoavdelning UN Women blir det organ som på allvar kan börja bekämpa orättvisorna.
UN Women står onekligen inför många utmaningar, men många är också de visioner som dess ordförande Michelle Bachelet ger uttryck för. I förra veckan presenterade Bachelet, som tidigare var en mycket populär president i Chile, en handlingsplan för den nya institutionen vid FN-högkvarteret i New York. Hon underströk då att det nu är hög tid att aktivt börja arbeta för att förbättra kvinnors ställning i världen.

-Det är inte acceptabelt att 75 procent av kvinnorna utsätts för sexuella övergrepp under sin levnadstid, eller att endast 19 av FN:s 192 medlemsstater har kvinnliga statschefer, sade Bachelet.

UN Women bildades först efter flera år av förhandlingar och en intensiv jakt på resurser. Den nya institutionen innebär en sammanslagning av fyra tidigare separata kvinnoorgan, däribland FN:s kvinnofond, Unifem.

I sin beskrivning av det arbete som nu väntar betonade Bachelet de frågor som UN Women kommer att lägga särskilt stor vikt vid – däribland att bekämpa våldet mot kvinnor, att stärka kvinnors ställning politiskt och ekonomiskt, samt att arbeta för att jämställdhet blir en prioriterad fråga i såväl internationella som nationella budgetplaneringar.

Bachelet gav uttryck för en stor entusiasm, men många kvinnorättsaktivister och analytiker är mer oroliga eller rent av cyniska inför det nya organets möjligheter att kunna arbeta effektivt.

Ända sedan starten har UN Women varit ifrågasatt, och kritiken var från vissa håll hård efter att Saudiarabien i november förra året blivit invalt i organets styrelse. Philippe Bolopion vid Human Rights Watch var mycket hård i sin kritik mot att ett land som systematiskt bryter mot kvinnors rättigheter och helt nonchalerar internationella lagar tack vare ett generöst bidrag lyckats "köpa sig en plats" i organets styrelse.

-Detta skickar en fruktansvärd signal till alla kvinnor runt om i världen som haft stora förhoppningar på den nya instansen, sade Bolopian till brittiska BBC.

En annan del av kritiken handlar om de ekonomiska ramar som UN Women har att rätta sig efter. Den brittiska frivilligorganisationen Voluntary Service Overseas, VSO UK, har sedan länge varnat för att bristen på en ordentlig finansiering redan från början försvagar det nya organet.

-Jag är mycket orolig över det faktum att UN Women redan nu har ett underskott på 300 miljoner dollar i förhållande till den målsättning som från början sattes upp av medlemsstaterna, säger Kathy Peach vid VSO UK till IPS.

Hon menar att även om målsättningen, en årlig budget på 500 miljoner dollar, skulle uppnås, så är den summan långt ifrån tillräcklig.

-Det är inte realistiskt om man ska kunna åstadkomma de förändringar som är absolut nödvändiga för att bekämpa den djupt rotade diskriminering och den ojämlikhet som kvinnor utsätts för över hela världen, säger Kathy Peach.

VSO UK menar att UN Womens årliga budget istället borde ligga på en miljard dollar, för att stegvis öka. Peach menar att även det skulle vara ett tämligen litet belopp, med tanke på att ett jämförbart FN-organ som barnfonden Unicef år 2008 hade en budget på över tre miljarder dollar.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X