Uppmana

Mäns livsstil orsakar större klimatpåverkan

[Tierramérica/IPS] - De äter mer kött och kör mer bil, och det är två av skälen till att Europas män förorsakar större utsläpp av växthusgaser än kvinnor. Det visar två studier, varav en har granskat situationen i Sverige.
Många aspekter av de ojämlika förhållandena mellan könen är väl kända och väl dokumenterade, men att männens livsstil förorsakar en större klimatpåverkan har varit mindre känt. Att så är fallet visar dock två oberoende studier som genomförts av europeiska forskare, baserade på statistiska jämförelser mellan vad män och kvinnor konsumerar och hur de lever i vardagen.

Den franske miljöforskaren Frédéric Chomé har räknat ut att en genomsnittlig fransyska förorsakar utsläpp av 32,3 kilo koldioxid om dagen, medan en genomsnittlig fransman står bakom utsläpp på 39,3 kilo koldioxid. Chomés beräkningar, som publicerades i slutet av förra året, bygger på könsuppdelade siffror från landets statistikmyndighet Insee.

-Även om våra beräkningar är högst ungefärliga så anser jag att resultatet är en bra indikation på skillnaderna i miljömässiga effekter som mäns och kvinnors olika beteenden får, säger Chomé till IPS.

Slutsatsen är ungefär likadan i en studie som genomförts av den svenska klimatforskaren Annika Carlsson-Kanyama i samarbete med Riita Räty från Finland. De har studerat hur män och kvinnor uppträder i förhållande till en rad olika vardagliga aktiviteter i Tyskland, Grekland, Norge och Sverige. Slutsatsen i deras rapport "Comparing Energy Use by Gender, Age and Income in Some European Countries" är att männen äter mer kött och dricker mer tillverkade drycker, samt kör mer bil. Och detta resulterar i större utsläpp av koldioxid.

Enligt Chomés studie förorsakar männen en större klimatpåverkan än kvinnor inom nästan alla aktiviteter som granskats. Det enda område där kvinnorna orsakar ett större koldioxidutsläpp är inom hushållsarbetet - i form av matlagning och tvätt.

Annika Carlsson-Kanyama säger att deras studier visar att skillnaderna mellan män och kvinnor är tydliga när det gäller transporter och matvanor, men även konsumtionen av alkohol och tobak driver upp männens klimatpåverkan i förhållande till kvinnorna. Hon understryker dock att det är inom transportsektorn de miljömässiga konsekvenserna blir som störst.

-På det området konsumerar männen mellan 70 och 80 procent mer energi än kvinnorna i Tyskland och Norge, 100 procent mer i Sverige och upp till 350 procent mer i Grekland.

Detta hänger främst samman med att männen kör mer bil, vilket leder till en ökad konsumtion av bränsle och nya bildelar. Enligt Carlsson-Kanyama ser dessa skillnader likadana ut inom hela EU och kan långt ifrån förklaras enbart av att män har en annan typ av yrkesliv. EU:s kvinnor tenderar att åka kortare sträckor med bil och använder de allmänna kommunikationerna i högre utsträckning.

Den studie som Carlsson-Kanyama och Räty publicerade i augusti 2009 visade tydligt att män konsumerar mer energi än kvinnor i de fyra länder som granskades. I Norge var skillnaden 6 procent, i Tyskland 8 procent, i Sverige 22 procent och i Grekland konsumerade männen hela 39 procent mer energi än kvinnorna.

Studien bekräftade även tidigare undersökningar som visat att energikonsumtionen stiger i takt med att hushållens inkomster stiger, vilket i sin tur leder till en större klimatpåverkan.

Carlsson-Kanyama menar att forskningsresultaten visar att Europas regeringar i sitt arbete för att minska utsläppen bör prioritera att försöka förmå männen att ändra sina kost- och transportvanor

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X