Uppmana

Ny fältmanual ska hjälpa gravida i konfliktområden

[IPS} - När stora katastrofer inträffar brukar de första humanitära insatserna vara inriktade på att hjälpa offren med mat och husrum. Ofta glöms gravida och utsatta kvinnors behov bort. Men nu har en ny manual tagits fram för att förbättra situationen för dessa kvinnor.


När kriser eller konflikter drar ut på tiden möts sällan de särskilda behov som gravida kvinnor eller offer för sexuellt våld har. Nu har dock FN:s befolkningsfond UNFPA, i samarbete med organisationen Women's Refugee Commission, WRC, tagit fram en uppdaterad fältmanual för hur dessa kvinnor ska få bättre hjälp.

Manualen riktar sig till såväl politiker som sjukvårdspersonal, men också till biståndsgivare. Förutom att belysa behovet av mödrahälsovård och preventivmedel lyfter manualen även upp problem som könssjukdomar och kvinnomisshandel.

-När samhällen kollapsar så ökar de sexuella övergreppen och många blir gravida och drabbas av hiv. Därför är det väldigt viktigt att kvinnorna kan få tillgång till akuta preventivmedel och behandlingar för att undvika hiv, säger Sandra Krause vid WRC till IPS.

Det är inte bara vid väpnade konflikter som våldet mot kvinnor förvärras, utan även i samband med stora naturkatastrofer.

Enligt Sandra Krause var den förödande jordbävningen i Haiti för drygt ett år sedan en händelse som fick många att inse att det behövs nya insatser för att skydda kvinnor. Den nya fältmanualen beskriver vilka åtgärder som måste vidtas omgående, men också vilka långsiktiga insatser som krävs i samband med stora katastrofer.

Krause menar att det är mycket viktigt att flickor och kvinnor i samband med katastrofer får hjälp med mödravård, eftersom det är mycket vanligt att de drabbas av olika former av komplikationer.

Det har sedan 1999 funnits en fältmanual som syftar till att stärka kvinnors rätt till preventivmedel och mödravård i samband med katastrofer. Men när WRC började kontrollera hur denna manual användes av biståndspersonal så visade det sig att de flesta inte ens kände till att den fanns.

Den nya version som nu har kommit ut har därför tillkommit med hjälp av personal från en lång rad olika sektorer - för att sprida kunskap om manualens existens och se till att den verkligen kommer till användning.

WRC har även skapat en internetbaserad kurs som finns tillgänglig på en rad olika språk, och som det tar en knapp halvdag att genomgå. I kursmaterialet förklaras vilka prioriteringar som bör göras i samband med stora katastrofer.

-Runt fyra tusen personer har genomgått den internetbaserade kursen, som leder fram till ett certifikat, berättar Krause.

Ashley Wolfington, expert vid International Rescue Committee, den organisation som WRC är en del av, understryker att det är särskilt viktigt att unga kvinnor får möjlighet att själva planera sina graviditeter. Detta eftersom en ung kvinna som inte hunnit fylla 19 år löper en dubbelt så hög risk att drabbas av problem i samband med graviditet.

 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X