Uppmana

Rent vatten allt viktigare säkerhetsfråga

[IPS/UPPMANA] - FN kritiseras för att inte prioritera vattenfrågor inom millenniemålen – trots att tillgången till rent vatten numera är en erkänd mänsklig rättighet – och också anses ha en allt större betydelse som säkerhetsfråga.

FN:s generalförsamling antog i juli för första gången en resolution som gör att tillgången till rent vatten numera är en universellt erkänd mänsklig rättighet. Men när det gäller FN:s millenniemål – om en halverad fattigdom till år 2015 – anses vattenfrågorna inte ha samma prioritet.

Ett stort avstämningsmöte för millenniemålen ska hållas i FN-högkvarteret i New York den 20-22 september i år.

Anders Berntell, chef för vattenforskningsinstitutet SIWI, säger till IPS att i utkastet till dokumentet som ska antas under mötet har vattenfrågan definitivt inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.

-Utan rent vatten kan vi inte bekämpa hungern, utan toaletter i skolorna kommer flickor att fortsätta lämna skolan och utan god sanitet kommer sjukdomar att fortsätta spridas vilket leder till ökad barnadödlighet och sämre mödravård.

Alldeles för många sjukhusplatser världen över upptas av människor som drabbats av vattenburna sjukdomar, enligt Berntell.

-Vatten borde därför betraktas som en av de viktigaste frågorna vid FN-mötet, säger han.

Aaron Wolf, som arbetar med vattenforskning vid universitetet i Oregon, säger att tillgången till rent vatten är "en säkerhetsfråga" och att fattigdomsbekämpning är ett sätt att öka säkerheten i världen.

-Den pågående vattenkrisen är större än de kriser som orsakas av hiv/aids, malaria, tsunamier, jordbävningar och krig under ett år.

Enligt FN saknar över 800 miljoner människor världen över tillgång till rent dricksvatten medan 2,5 miljarder människor saknar god sanitet. I Afrika söder om Sahara upptas hälften av alla platser på sjukhusen av människor som har blivit sjuka på grund av dåligt vatten eller bristande sanitet.

Under veckan arrangerar SIWI den internationella Världsvattenveckan i Stockholm för 20:e gången, som samlar över 2500 experter och beslutsfattare för diskussioner om den globala vattenkrisen.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X