Uppmana

Decennier av tortyr slår tillbaka mot regimen i Egypten

[IPS/UPPMANA] - De massiva folkliga protesterna i Egypten visar inga tecken på att avta. En starkt bidragande faktor till den folkliga vrede som nu väller fram är enligt människorättsorganisationer den omfattande tortyr som landets polis under två decennier har kunnat utöva utan att bestraffas.
Människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, beskriver i en ny rapport hur vanlig tortyren är i landet, samt att förövarna så sällan ställs till svars.

-Den egyptiska regeringens motbjudande meriter på detta område är en stor anledning till att folkmassorna ger sig ut på gatorna i dag, säger Joe Stork vid HRW.

Enligt HRW:s nya rapport, som har titeln "Work on Him Until He Confesses: Impunity for Torture in Egypt", är det säkerhetspolisen som är mest ökänd för att utöva tortyr, och för att föra bort människor.

Nasr al-Sayed Hassan Nasr, tidigare medlem i det förbjudna Muslimska brödraskapet, berättar i rapporten om vad som skedde i samband med att han under två månaders tid satt gripen hos säkerhetstjänsten. En säkerhetspolis berättade för honom att han befann sig vid "det största citadellet i Mellanöstern för att pressa fram information. Du befinner dig 35 meter under marken på en plats som ingen annan än inrikesministern känner till".

Nasr berättar att han under hela vistelsen var försedd med ögonbindel, att han misshandlades, utsattes för elchocker och hotades att utsättas för sexuella övergrepp.

Ända sedan 1967 har det i Egypten funnits lagar som gett säkerhetstjänsten befogenhet att agera utan att ta hänsyn till lagstiftningen. Efter att Hosni Mubarak kom till makten 1981 har han fortsatt att förlänga undantagslagarna, med hänvisning till hotet från terrorister.

Under de senaste 20 åren har de egyptiska myndigheterna pendlat mellan att förneka att tortyr är vanligt förekommande i landet, till att hävda att de övergrepp som begås ska bli noggrant utredda och förövarna bestraffade.

Enligt HRW:s rapport förhindras dock vanligtvis tortyroffer att anmäla övergreppen med en rad metoder, däribland genom trakasserier.

Förra sommaren blev den egyptiska polisens brutalitet mycket uppmärksammad i landet efter att 28-årige Khaled Said hade dödats. Vittnen har berättat att Khaled Said greps av polisen på ett internetkafé, varpå han släpades ut på gatan och misshandlades till döds. Enligt HRW hävdar Khaled Saids anhöriga att orsaken var att han distribuerat en videoinspelning som avslöjade poliskorruption.

HRW beskriver även den tortyr som minibussföraren Imad al-Kabir utsattes för av polisen år 2006. En videoinspelning av tortyren hamnade dock på internet, vilket utlöste en storm av protester, och en av poliserna dömdes senare.

Enligt människorättsorganisationer är det dock mycket ovanligt att övervåld och tortyr får så stor uppmärksamhet som dessa två fall - och än mer ovanligt är det att förövarna bestraffas.

HRW:s rapport beskriver hur hundratals medborgare de senaste fyra åren har anmält att människor avlidit eller utsatts för grova övergrepp medan de suttit frihetsberövade, men att bara en bråkdel av dessa anmälningar har resulterat i fällande domar.

-I ett land där tortyren förblivit ett allvarligt och systematiskt problem så visar det faktum att enbart sju poliser har blivit bestraffade under fyra års tid hur stort avståndet är till verkligheten, säger Stork.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X