Om bloggen

Under en lång tid har man kunnat se att kvinnor har varit lite mindre värda än män. De har fått mindre lön, de har förhindrats att göra vissa saker och så vidare. Men i och med att åren har gått, har också dessa saker ändrats. I dag finns det jämställdhetsföreningar som menar på att kvinnan ska ha samma rättigheter som mannen, och om könen utför samma arbete ska också lönen vara likadan.

Vi som driver denna blogg vill belysa hur kvinnans rättigheter och skyldigheter sett ut genom historien. Många menar på att kvinnan har haft det enkelt och bra. Hon har inte behövt arbeta – det har mannen gjort, medan kvinnan varit hemma och skött om hemmet. Men är det verkligen en bra fördelning? Om kvinnan är hemma samlar hon inte på sig någon yrkeserfarenhet och om mannen går bort ska hon plötsligt försörja sig på en liten inkomst, eller kanske ingen inkomst alls. Vissa kvinnor vill rent av arbeta och inte bara gå hemma hela dagarna, och då är det väl också en rättighet att få göra det?

Vi vill helt enkelt visa på att kvinnan inte alltid har haft det så lätt, speciellt inte under de år då en förklädnad till man varit nödvändig för att få springa maraton, skriva böcker eller liknande. Många förvånades troligen över att kända författare visat sig vara kvinnor, och när vinnaren av flera maraton också visade sig vara en kvinna, började nog många öppna ögonen för att kvinnor också kan.

Vem riktar sig bloggen till?

Vår blogg riktar sig till alla dem som är intresserade av att få veta mer om hur kvinnans liv sett ut genom historien. Både unga och gamla kan ha nytta av den här informationen och ibland kan det vara nyttigt att påminnas om hur allt en gång varit för att man ska kunna dra paralleller till världen så som den ser ut i dag. Oavsett om man är kvinna eller man kan det vara bra att lära sig lite mer om hur historien sett ut fram till i dag, och genom att titta på utvecklingen kan man också se hur saker och ting kan tänkas se ut i framtiden.

Varför koncentration på kvinnan?

Jämställdhet är i dagsläget ett mycket aktuellt ämne och man kan inte bortse från att det ofta är kvinnan som varit underlägsen. Det finns inte mycket fakta om att män blivit fråntagna vissa arbetsroller för att kvinnor fått dem istället, och i historieböckerna är det i stort sett bara de manliga ledarna, soldaterna och arbetarna som är synliga. Till och med när det gäller kyrkan kan man se en stor kontrast mellan manliga och kvinnliga personer. Till en början var det till exempel inte tillåtet för kvinnor att bli präster och inom den katolska tron kan en kvinna fortfarande inte bli det. Än i dag är många tveksamma till kvinnliga präster och ledare och många gånger måste en kvinna hävda sig och visa att hon faktiskt kan leda eller sköta något precis lika bra som en man kan.