Uppmana

Den feministiska intersektionalistiska kampen kommer avgöra skillnaden 2014

Sverige är inte ett jämställt land

Ni är ju självklart bekanta med att kvinnor och män inte har samma lön. Även om de utför samma, och likvärdiga jobb. Men det är bara en baksida om saken. Det är ett konkret gammalt ältat fenomen som det faktiskt inte går att sluta älta om, förrän en kvinnas värde är den samma som en mans.

Jag syftar på olika fenomen i samhället som gör att det är stor skillnad mellan män och kvinnor, rent normmässigt, något som självklart inte borde vara så. Jag har själv exempel från min egen familj, där min pappa, trotts ”sämre” klasstillhörighet och arbetar som vaktmästare, anses som någon man bör respektera, samtidigt som min mor anses som en pålitlig ”blatte” som kämpar inom den akademiska världen för att få en röst inom pedagogiken, men blir mest utsatt för trakasserier och mobbing på hög nivå.

Det är som om att det inte är alls ok att en kvinna når upp till sina egna mål och drömmar, att forska och vara en respekterad akademiker. Nej, hon kan inte unna sig, eller gotta sig i sin akademikerlön utan att någon ser ner på henne och även blänger med typiskt svensk avundsjuka och minssunsamhet.

Det är bara en liten reflektion som jag har, om man nu är medelklass och ”har det gott”. Så borde man ju enligt samhällets sjuka normer bli accepterad och respekterad? Nej, så är faktiskt inte fallet. Faktum är att det finns så mycket rasism, att en invandrarkvinna faktiskt får det sämre, hur mycket hon än tillför samhället och hur mycket hon än jobbar eller kämpar, kommer hon alltid att anses som ”den dära smutsiga blatten”.

Det nedvärderande sätt att se människor med är typiskt en högerinriktad politisk åsikt. Om jag som tjej, ung och på kuppen invandrare tex vill gå fram och prata med moderater på valstugorna, vilket jag gjorde under valperioden 2010, så anses jag som någon man dels, inte bör lyssna på, inte bör titta på och uppmärksamma, inte bör säga någonting till eller ens bry sig om att besvara frågor till, även om dem som är i stugan är en tillsatt moderat för att ”prata om politik”.

”Den dära smutsiga blatten” får alltså sämre status i samhället, så fort hon är kvinna. Nå ja, jag tillkallar ingen gud, men jag tillkallar dom intersektionalistiska krafterna som finns latenta och som finns som en stor potential i Sverige, för vi behöver verkligen samla krafterna i samhället. Om vi nu vill förbättra det för kvinnor, eller miljön eller mot rasismen, så måste krafterna samlas för att vi skall få en bättre och solidarisk regering vid nästa valomgång.

Vi kan inte ha en regering som drar nytta av smygfascistiska krafter, för att föra en sjuklig ”straff-retorik” som folk faller för i ren okunskap därför att man anser att även cancersjuka måste jobba 100%, eller faller för åsikten av ren smygrasism. Nej, intersektionalism innebär att man tar alla krafter från olika kamper till en enda demokratisk och solidarisk antirasistisk kraft, att man helt enkelt inte glömmer dom svaga i samhället.

De mörkhyade kvinnorna, behöver inte en feminism på imaginäakademisk nivå, som strävar att göra det bättre för medelklassens redan uppsatta kvinnor som oftast inte är invandrarkvinnor, utan kvinnor som redan har det gott. Intersektionalismen är en solidarisk kamp för kvinnornas emancipation så som en humanistisk tanke för männen som är solidariska med kvinnornas kamp.

Kampen för miljön, kampen mot dödsstraff, kampen mot diskriminering av rörelsehindrade och kampen för de svaga i samhället är alltså inget som tar den feministiska frågan från sin spets. Kampen som finns i olika goda avseenden, tar inte bort den humanistiska frågan inom intersektionalismen, snarare tvärtom, vi behöver helt enkelt verkligen samla krafterna.

JAG tror, att det är den intersektionalistiska feministiska kampen, kommer att ge oss tillbaka en solidarisk regering, utan nazister i riksdagen, utan fascistoida regler för sjukpenning eller urholkningen av välfärden som vi så väl känner till. Den intersektionalistiska kampen hör inte till någon stinkande bajslinjes fina retorik, utan den tillhör vänstern som kommer att skapa dom förutsättningarna för ett bättre och rikare mångkulturellt Sverige!

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X