Uppmana

Opinion: Bakom rubrikerna - om Turkiets aggression

Västvärldens massmedier har som vanligt ställt sig på förtryckarens sida i konflikten mellan den turkiska staten och de kurdiska frihetskämparna.

Om vi börjar med att titta närmare på orsakerna bakom Turkiets invasion av autonoma Kurdistan så kan vi etablera en förståelse för den senaste tidens förbrytelser. Turkiet har sedan flera decennier bakåt i tiden ansett Södra Kurdistan (norra Irak) vara dess bakgård. Ett tjugotal invasioner har genomförts med Saddam Husseins tillåtelse för att slå ner alla tecken på kurdisk resning. För Turkiet är denna invasion med andra ord inte särskilt märkvärdig. Men å andra sidan är Turkiet en minst sagt egendomlig stat.

En terrorstat för att vara exakt. Själva Turkiet är skapat i ett inferno av folkmord och ohygglig repression. En kvävande nationalism som mer än ofta rinner över i fascism ligger som ett täcke över Turkiet. Avgudandet av fascistgeneralen och landsfadern Mustafa Kemal Ataturk är patologisk. En snarlik dyrkan kan möjligen återfinnas i Nordkorea. Denna fascism kallas propert för kemalism.

Den institutionaliserade kemalismen kallas för den »djupa staten«. »Den djupa statens« största fiende har under en längre tid varit landets största minoritet kurderna. Kurdernas strävan efter att få tillbalka det land som de blev bestulna på efter Lausanne avtalet 1923 har varit en nagel i ögat på »den djupa staten« och dess undersåtar.

För det är inte enbart kemalisterna som blir ursinniga av kurdernas frihetskamp, så kallade liberaler och demokrater är i princip av samma skrot och korn som kemalisterna. Inskränkningar av kurdiska medier är påhejade av dessa belevade figurer. Den turkiska enigheten får inte skadas till något pris.

För att förvissa sig om att så sker har en rad illvilliga åtgärder tagits. Ett av dem var skapandet av det islamistiska konservativ-liberala AKP-partiet. »Den djupa staten« skulle aldrig tillåta ett revolutionärt parti eller kandidat att få makten. Det nitiska bannlysandet av kurdiska partier är ett bra exempel på det. Statens fundament får inte rubbas. För det var »den djupa« staten som skapade Turkiet och därav de facto är självaste staten. Turkiet är och kommer således förbli en fascistisk militärdiktatur. Militärkupperna 1960, 1971, 1980 och 1997 är en fingervisning om den turkiska demokratins validitet.

AKP är endast »den djupa statens« kreation som har som syfte att kontrollera kurderna och pacificera dem. Men kurderna kommer aldrig att göra avkall på sin kamp för rättvisa och frihet. AKP-partiets avsikt är att se till så att kurderna inte längre ser på sig själva som kurder utan som muslimer och i förlängningen som turkar. AKP är spjutspetsen i Turkiets assimileringspolitik av kurderna.

Att förstå Turkiets invasion
För att förstå den senaste veckan vettlösa aggression från Turkiet kräver en psykologisk analys av de turkiska institutionernas hälsotillstånd. Som en intellektuellt genomsnittlig människa tenderar vi att tänka och agera fredligt, följa lagar och förordningar samt att respektera alla människors grundläggande värde. Det finns dock särskilda grupper av människor som är begränsade och inte kan uppvisa samma medmänskliga kapacitet.

Dessa intellektuellt funktionshindrade människor har svårigheter med att kalkylera dess beteende. Denna grupp har inga skrupler för att planera en handling som gynnar dem själva men stjälper andra. Benämningen för dessa människor brukar vara kriminella. De kriminella har enbart ett mål i sikte och det är att gagna sig själv oavsett vad det kostar andra. Målet rättfärdigar metoden, även om metoderna berövar människor från dess medfödda rättigheter och liv.

Men rent konkret kan tidpunkten av invasionen ha att göra med ett politiskt rävspel av premiärministern Recep Tayyip Erdogan och hans AKP-parti. När AKP-partiet framlade sin motion om att tillåta att kvinnliga studenter bär hijab på universitetsområdena – något som varit förbjudet fram tills alldeles nyligen. Nu skiftades fokus från lagändringen.

Men även genom att skicka militären i krig visar Erdogan gentemot de kemalistiska partierna MHP och CHP att han är en stark ledare, en ledare som inte räds att använda hårdhandskarna när det kommer till den kurdiska frihetsrörelsen.

Terrorist eller frihetskämpe?
Skribenten Ehmede Tori redogör elegant det nystan som berör västvärldens pinsamma hållning gentemot de kurdiska frihetskämparna:

Det 20:e århundradet står för mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och jämställdhet, men när den politiska dagordningen handlar om det kurdiska folket, anses dessa värderingar inte gälla. Västvärlden säger att kurderna inte bör försvara sig och att den väpnade kampen inte är nödvändig, men blundar för de militära och etniska övergreppen som sker från Turkiet, Syrien och Irans sida. Medan det kurdiska språket, kulturen, historien och folket hotas av förintelse vill västvärlden inte att det kurdiska folket ska reagera och istället låta sig slaktas av stater som för en kurdpolitik baserad på barbarism. Detta är oacceptabelt och det kurdiska folket skall likt alla andra folkslag få sträva för frihet, det är en universal rättighet. Ingen kan säga till folket som befinner sig under förtryck att dem inte ska försvara sig, när dessa [västvärlden] inte gör någonting i realiteten för att motverka förtrycket.

Public service går ogenerat hand i hand med fascismen
Hur har då de svenska massmedierna skött sig? Public service har förvånande nog varit sämst av alla. Kurd.se visar Sveriges Radios profascistiska hållning. SVT har haft liknande vinklar på sina reportage om invasionen. Segmentet »Oro för ökat hat mellan turkar och kurder« är ett praktexempel på riktigt pinsam journalistik. På beställning visar sekvenserna upp den turkiska militärens moderna och högteknologiska utrustning. Faktum att få om ens något av denna utrustning används i strid är inte relevant i producerandet av propaganda. Den turkiska militären är för rädd om sin utrustning för att riskera att mista den i strid – vilket den skulle. De turkiska soldaterna vi skymtar är intet mer än några mannekänger.

Sedan får vi iaktta Turkiets premiärminister Erdogan när denna bedyrar att Turkiet inte har några som helst andra intentioner än att slå ut den kurdiska gerillan. Därefter följer standardproceduren med bilder på sörjande turkar. Det är dem vi ska sympatisera med. Det är således synd om förtryckaren men inte de förtryckta. Det är tydligen inte synd om de tiotusentals kurder som den turkiska stats- och krigsapparaten har mördat de senaste decennierna. Det outhärdliga förtryck som kurder i Turkiet och norra Kurdistan tvingas leva med talas det aldrig om. Vart är de västerländska massmedierna när kurder kidnappas, torteras, fängslas och mördas av den turkiska staten?

Avslutningsvis levereras helt oberört lögnen om att det var räder utförda av den kurdiska gerillan som provocerade Turkiet att besvara gerillans attacker. Vi måste naturligtvis frånse att den turkiska militären genomförde en omfattande mobilisering av närmare 100 000 soldater vid gränsområdet för att hamna i strider med gerillan. När målet var uppfyllt kunde Turkiet omforma händelserna så att gerillan framstod som boven i dramat.

När så de turkiska soldaterna stupar i strid används de sörjande familjerna som propaganda för att piska upp en sjuklig nationalism och trohet åt den fascistiska militärdiktaturen. Jag kan bara gratulera Sveriges Radio- och Television för ett gott värv.

 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X