Uppmana

Opinion: Agera mot våldet i Latinamerika innan det är för sent

Carmen Blanco Valer, ordförande för UBV fördömer colombianska militärens räd i grannlandet Ecuador.

Natten till den 1:a mars bombade den colombianska armén c.a. 22 människor i ett guerrilla läger inne i ecuatorianskt territorium. Arton av de var klädda i underkläder och sov ner de sköts ner, tre var vakter och hade tydligen försökt försvara sig. Efter den första bombningen gick colombianska soldater ner från helikoptrar och avrättade de överlevande.
Genom att bryta sig in i Ecuador gjorde sig den colombianska staten skyldig till ett brott mot den internationella rätten, morden gör denna skyldig för brott mot bl.a Geneve konventionen och Haag rätten som reglerar förfaringssättet under väpnade konflikter.

Övergreppet öppnar vägen för upptrappning av våldet i området.  Colombias argumentet för sitt agerande är att det handlade om "terrorister", något som tydligen betyder att vilka som helst medel är tillåtna och den internationella rättsystemet slutar att gälla bara man terroriststämplat fienden.
Händelsen hotar även stabiliteten mellan staterna i regionen då både Ecuador som känt sig kränkt i sin nationella suveränitet och Venezuela anklagat har tagit diplotatiska åtgärder och förflyttat trupper till sina statsgränser.

UBV-Latinamerika ser med oro utvecklingen i regionen, vi fördömer våldet oavsett varifrån den kommer. Samtidigt anser vi att staten har ett särskilt ansvar för medborgarnas säkerhet.

I det colombianska fallet har staten hittills gjort sig skyldig till 75% av de politiska förföljelser och de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna, bl.a. avrättningen av c.a 950 människor med anklagelsen om att vara guerrillasoldater sedan år 2002 .
Staten i Colombia är dessutom ansvarig för de paramilitära truppernas mord genom att ha sett deras brott mellan fingrarna. Dessa har hittills gjort sig skyldiga till bortföranden av över 15 000 personer, mordet av över 1700 ursprungsfolks ledare och indiansamfällighetsbor. De paramilitära trupperna har även tvingat till flykt 10-tusentals bönder som fått lämna sina marker. Totalt anses fyra miljoner colombianer vara på flykt i sitt eget land

Enda sättet att få slut på det humanitära krisen i Colombia och den mellanstatliga krisen i området är att :

  • Kräva av den colombianska staten ett slut på de statliga brotten mot de mänskliga rättigheterna.
  • Inga mer massgravar,
  • Inga mer tvångsförflyttningar,
  • Slut på stödet till de paramilitära trupperna och paramilitära politiker
  • Stoppa Colombias övergrepp mot grannländernas suveränitet.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X