Uppmana

Opinion: Svar på replik

Serhat Darans ordbajseri och teori om att bygga höga murar kring förtryckarländer som Kina för att sedan med totalt ovidkommande referenser kritisera samma land för förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. (UPPDATERAD)

Serhat Darans ordbajseri och teori om att bygga höga murar kring förtryckarländer som Kina för att sedan med totalt ovidkommande referenser kritisera samma land för förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Det var allvarligt talat inte mycket jag förstod av Serhat Darans förvirrade replik. Daran är för geografiskt splittrad och idévärldslig för mig. Daran har uppenbarligen inte förstått hur dels sociala kedjor uppstår d.v.s vart den förtryckta och exploaterade arbetaren i Kina kommer ifrån, vad hans verklighet är, hur globaliseringen och handelspolitiken taktiskt äter upp hans vardag, och dels hur vi som verkligen med dessa frågor och kämpar med dessa spörsmål på marknivå verkligen arbetar. Jag om någon har aldrig exkluderat företags eller politikers ansvar för mänskliga rättigheter, aldrig!

Vad jag förstod av Sehrat Darans textmassa var att inte avkräva atleter på ansvar överhuvudtaget för då är det lika med att företag och politiker slipper ansvar. Men käre Sehrat, förstår du inte att mänskliga rättigheter aldrig kan överleva om enbart en grupp i samhället står som garant för dessa? Varje människa har en påverkanssfär som kan skapa en oerhörd förändring för det lilla barnet, den ojämlika kvinnan, den diskriminerade medborgaren – listan är lång. Det är först och främst empatin för andras utsatthet som måste erkännas av individen, sedan handlingskraften och insikten om att en droppe i havet verkligen kan förändra, som måste erkännas. Sehrats idévärld måste brytas ner till just detta, dvs att det lilla verkligen är det största är ett budskap som måste få förknippas med verklig förändring. Vi alla måste dra vårt strå till lasset- även våra atleter som någonstans kan påverka efterkommande generationer att ifrågasätta och påverka. En av de jobbigaste uppgifterna vi har som arbetar med dessa frågor är att väcka empati för frågorna – väcka en empati för den jordlöse hos gemene man och bland nästkommande generationer. Darans ordbajseri hjälper inte det arbetet.

Läs Serhat Darans svar: "Slutreplik om OS i Kina"

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X