Uppmana

Debatt: Slutreplik om Kina-OS

Slutreplik rörande debatten om en bojkott av Kina-OS. 

Parul Sharmas svar på min replik var något uppseendeväckande. En innehållslös replik skriven i vredesmod. Det intressanta är att Sharma väljer att rubricerar sig själv som människorättsjurist – vilket hon är – i sitt andra inlägg för att få den där lilla extra auktoriteten som är totalt frånvarande i hennes svar på min replik.

Sharma häver ur sig ett påstående om att jag skulle vilja »bygga höga murar kring förtryckarländer som Kina för att sedan med totalt ovidkommande referenser kritisera samma land för förtryck och brott mot mänskliga rättigheter«. Föregående påstående är en villfarelse. Jag ägnade inte en enda stavelse till att förespråka en isolation av förtryckarländer som Kina. Det jag däremot sa var att sanktioner rimligtvis borde riktas mot bolagen som accelererar naturens och samhällets förfall i Kina och annorstädes. I slutändan måste dock bolagen i dess nuvarande form upphävas till förmån för ett kollektivistiskt ägande – arbetare emellan. Men det är ett sidospår.

Sedan faller Sharma handlöst ned i en argumentationsteknik som bokstavligen är i kiss och bajsåldersnivå. Som om det inte vore nog ägnar Sharma mycket krut på att misskreditera mig som person genom arroganta och nedlåtande kommentarer som är helt ovidkommande i diskussionen.

Sharma har påvisligen inga höga tankar om mina kunskaper i geografi och samhällskunskap. Jag vill dock påstå mig att veta mer än väl vart de fattiga arbetarna kommer ifrån och varför. Efter 1979 har Kinas landsbygd genomgått två radikala förändringar. Produktionsförhållandena har i grunden skiftats, från de tidigare folkkommunerna och dess produktionslag och produktionsbrigader till ett privat kontraktsansvar. För det andra har priset på jordbruksprodukter skjutit i höjden. Till följd av privatiseringen har odlings- och konsumtionsmönstren förändrats – i takt med det har inkomstskillnaderna ökat.

När folkkommunerna upplöstes genererade det bland annat ett överskott av arbetskraft på upp till 30 procent. Detta överflöd av desperat och outbildad arbetskraft har skapat en marknad av slavarbetare som tjänar miljarder åt storföretagen. Varje år söker omkring 80 till 100 miljoner människor från den kinesiska landsbygden säsongsjobb i städerna. De som står bakom dessa kapitalistiska strategier är staten, de multinationella bolagen och Världshandelsorganisationen (WTO) – vilket Sharma riktigt påpekar i sitt första inlägg.

Sharma fortsätter sedan med att förvränga min replik genom hävda att jag »inte vill avkräva idrottare på ansvar då det är lika med att företag och politiker slipper sitt ansvar«. Det jag utan framgång försökte förmedla var att politikerna och bolagen har det yttersta ansvaret när det kommer till de frågor som nu diskuteras, av den enkla anledning att det är de som skapat allt elände. När politiker och andra makthavare inte sköter sina åtaganden så är det vanliga människors plikt att organisera sig för att påverka dem att ändra kurs på sin politik. Parallellt ska direkta aktioner utföras för att nå maximalt resultat.

Sharma skanderar därefter, »Jag om någon har aldrig exkluderat företags eller politikers ansvar för mänskliga rättigheter, aldrig!«. Det har jag heller aldrig påstått, men ditt inlägg var helt befriat från några sådana formuleringar. Däri finns distinktionen.

Jag har inte heller påstått att idrottarna ska avstå från några politiska ställningstaganden. Det är just bojkotten av OS som är tvivelaktigt, för att inte säga korkad. Sharma tycks helt ha glömt Moskva-OS 1980 då bland annat USA bojkottade de olympiska spelen. Menar Sharma att USA:s bojkott hade någon effekt på restriktionerna i Sovjet? Om inte 62 bojkottande länder hade någon som helst omvälvande effekt på arrangören, varför skulle då några dussin atleters vägran göra det?

Vi måste naturligtvis också förtränga Howardadministrationens fiffel och båg under Sydney OS 2000. Australiens premiärminister John Howard reducerade budgeten till »aboriginiska angelägenheter« med 400 miljoner australiensiska dollar. Han förbjöd alla tal, manifestationer och demonstrationer av aboriginer under spelen. Howardadministrationen ville hindra rapporter om misären i slummen i de autonoma aboriginiska regionerna från att läcka ut. Han förvägrade således besök från FN:s människorättsinspektörer tre veckor innan spelen gick av stapeln.

DN har helt rätt när den på sin ledarsida (9/3) skriver:

Idrottsmännen och kvinnorna bör åka till Kina och göra det som de är bra på, det vill säga tävla. Alla andra - politiker, diplomater, journalister, opinionsbildare, ideella organisationer med flera - har ett ansvar för att lyfta fram de uppgifter som regimen helst talar tyst om.

Men det kanske mest anmärkningsvärda i Sharmas svar var att hon fullkomligt struntade i att besvara min problematisering av fenomenet av bojkotter mot idrottsliga evenemang. För Sharmas bekvämlighet tänker jag återupprepa dem i korthet. Om Kina inte ska tillåtas arrangera OS vad ger dem då rätten att delta? Vad ger dem rätten att anordna några internationella idrottsevenemang överhuvudtaget? Vad ger länder som USA, England och Israel rätten att hypotetiskt arrangera de olympiska spelen och andra idrottsevenemang när de ockuperar andra länder och mördar deras befolkning i miljoner? Israel är dessutom kända för att kidnappa, tortera och fängsla palestinier under en politisk- men också rasistisk premiss. Varför är en idrottslig bojkott av OS i Kina acceptabel medan en ekonomisk eller poltitisk sådan är utesluten?

När Sanna Kallur ska hoppa över några häckar då är hon enligt Sharma en ryggradslös amöba. När jag lyfter upp kontrasten med att företag och konglomerat från världen över gör profit på det faktum att Kina är en diktatur så förfäras Sharma över det påpekandet. Sharmas recept till rättspatos är att föreslå en bojkott av en specifik karaktär som ska implementeras i vissa fall mot somliga stater. Är du verkligen säker på att det är jag som är förvirrad Parul? Det är inte jag som föreslagit en bojkott och följaktligen är det inte min plikt att försvar den. Sharma har hittills inte lyckats med konststycket att förklara varför en speciell bojkott av ett visst land i somliga fall är godtagbar medan den inte är det annars. Sharma har duckat för samtliga frågeställningar och därför är hennes moral minst sagt relativistisk.

Kina har inte bombat omkring 25 länder, försökt manipulera val i 23 länder eller »intervenerat« i cirka 60. Kina har inte i maskopi med fascistgeneraler störtat och mördat demokratiskt valda ledare. Men det har USA. Det är denna inkonsekvens i argumentationen som gör Parul Sharma till en hycklare. 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X