Uppmana

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens styrelse

Styrelsen för Svensk-Kubanska Föreningen fördömer Israels krigsbrott i hårda ordalag.

Styrelsen för Svensk-Kubanska Föreningen, med 1 800 medlemmar, uttalar sitt kategoriska fördömande av de många, upprepade och omfattande brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt som terrorstaten Israel kontinuerligt begår mot det palestinska folket. Under den senaste månaden har Israel systematiskt massakrerat oskyldiga män, kvinnor och barn i Gaza.

Kuba bröt med Israel för mer än 30 år sedan. Kuba har också gått i bräschen för att krigsförbrytarna ställs inför rätta. Det gör man som ordförande för 118 länder i de icke-allierade staternas rörelse NOAL, som ledamot i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och som aktiv deltagare i FN-arbetet. FN:s människorättsexperter har engagerats för att rättvisa ska skipas.
 
 
 Vi kräver:
 

  •  att Israel följer FN:s resolutioner
  •  att rättvisa skipas och   krigsförbrytarna ställs inför rätta
  •  en bojkott av Israel
  •  ett fritt Palestina
 
 
 Stockholm 2009-02-01
 
 Styrelsen för Svensk-Kubanska Föreningen

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X