Uppmana

Debatt: USA:s säkerhetstjänst ifrågasätter 11 september

”Full av brister och motsägelser”, ”ett skämt”, ”en mörkläggning”. Det är bara några av omdömena om 11 septemberkommissionens officiella redogörelse när ett 40-tal medarbetare i den amerikanska säkerhetstjänsten nu talar ut.

För en tid sedan kunde vi konstatera att Egon Frid som förste svenske riksdagsman gått med i uppropet Political Leaders for 9/11 Truth.
Nu sprids över världen en sammanställning i vilken 41 erfarna medarbetare i den amerikanska säkerhets- och underrättelsetjänsten opponerar sig mot den officiella 11 septemberredogörelsen.

Artikelförfattaren Alan Miller, som samlat ett flertal expertupprop på sajten Patriots Question 9/11, har fått sin artikel översatt till flera språk och den kan därmed läsas i en fullständig engelsk version eller i en förkortad svensk version med ett urval av uttalandena.  

De 41 medarbetarna ifrågasätter den officiella 11 septemberteorin och de flesta kräver en ny undersökning. De har tidigare tjänstgjort inom U.S. State Department, National Security Agency, Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Customs and Border Protection och olika grenar av den amerikanska militären.

Från U.S. State Department nämns bland andra Terrell Arnold, som är före detta biträdande direktör för Counter-Terrorism and Emergency Planning och en ledande expert på frågor rörande terrorism och bekämpning av terrorism, och Edward Peck, före detta biträdande chef för Vita husets Task Force on Terrorism under president Ronald Reagan.

Edward Peck skrev i juli 2004, strax efter det att 11 septemberkommissionens rapport släppts, under ett upprop riktat mot den amerikanska kongressen om att omedelbart påbörja en ny undersökning. Bland de över 100 prominenta amerikaner som deltog märktes även CIA-tjänstemännen Raymond McGovern och Melvin Goodman samt andra medarbetare på U.S. State Department.

Uppropet löd bland andra punkter:

”Vi vill ha sanningsenliga svar på frågor som:
 
1. Varför följdes inte de vedertagna metoderna för insatser mot flygplanskapningar den dagen?

2. Varför aktiverades inte den omfattande missilberedskapen och luftförsvaret
som uppges skydda Pentagon under attackerna?

3. Varför lät Secret Service Bush slutföra sitt besök i grundskolan, till synes obekymrad om både sin egen och om skolbarnens säkerhet?

4. Varför har inte en enda person blivit avskedad, straffad eller tillrättavisad för den oerhörda inkompetens som vi bevittnade den dagen?

5. Varför har inte myndigheterna i USA och utomlands offentliggjort resultaten
av flera undersökningar kring finansiella spekulationer som starkt antyder
förhandskännedom om specifika detaljer kring 9/11-attackerna vilka lett till tiotals miljoner dollar i spårbara vinster?"

Karen Kwiatkowski, som varit verksam i det amerikanska flygvapnet och ingått i National Security Agency-chefens stab, är medförfattare till 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out (2006, red. David Ray Griffin och Peter Dale Scott). Hon menar att 11 septemberkommissionen har ”misslyckats med att grundligt undersöka det givna ämnet”.

Kwiatkowski var dessutom ett ögonvittne efter nedslaget vid hennes arbetsplats i Pentagon den 11 september 2001. Enligt henne fanns det inga tecken på att ett flygplan träffat utan alla skador tydde istället på ett missilnedslag. Detta var kanske uppenbart även för försvarsminister Donald Rumsfeld när han i en olycklig felsägning betecknade flygplanet som träffade Pentagon som en ”missil”.

Sju framstående ifrågasättare från CIA nämns i artikeln och nio från FBI. Coleen Rowley, före detta Special Agent och chef för FBI:s kontor i Minneapolis, valdes till en av 2002 års tre viktigaste personer av Time Magazine för att hon avslöjade FBI:s huvudkontors ansträngningar för att ”blockera och undergräva” olika undersökningar av al-Quaida-agenter under de fyra veckorna innan 9/11.

Sammanlagt tas ett flertal petitioner och skrivelser som ställts samman och offentliggjorts under årens lopp upp i artikeln.

Bland de medarbetare från den amerikanska militären som nämns märks bland andra Eric May. Han är före detta tjänsteman i den amerikanska arméns säkerhetstjänst och övervägde efter den 11 september 2001 att förnya sitt uppdrag som officerare. Nu betraktar han dock 9/11 på samma sätt som professor David Ray Griffin, författare till The New Pearl Harbor, som en händelse som innefattar antingen ”passiv medverkan av Bush och Vita Huset genom att avsiktligt låta bli att aktivera lämpliga försvarsåtgärder” eller … ”en anstiftan av korrupta element i regeringen” “med syfte att skapa en förödelse som skulle leda USA till en invasion av Mellanöstern”.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X