Uppmana

Opinion: Shut it down: Aktion mot Vattenfalls kolkraftverk Amagerverket i Köpenhamn 26 september

Kol är det bränsle som är allra skadligast för klimatet, därför ska det stanna i jorden, inte eldas i våra kraftverk! Trots allt vi vet om kol fortsätter Danmark, liksom Sverige inte minst genom statligt ägda Vattenfall, att förbränna enorma mängder, och regeringarna har inga planer på att sätta stopp för det.

Vi måste agera nu, vi accepterar inte längre att den globala eliten väljer kortsiktigt ekonomisk tillväxt framför hänsyn för vår jord! I en stor icke-vålds civil olydnadsaktion stänger vi Amagervrket den 26 september och du ska vara med. Aktionen startar med en demonstration från Christianshavns torv kl. 14:00 och gemensamt beger vi oss mot verket. Läs mer om aktionen på www.shutitdown.dk.

Var med och gör Shut it down till årets fetaste klimataktion. Vi förbereder aktion hela veckan i den grå hallen i Christiana, programmet finns på hemsidan.

Manifesto

Den 26 september stänger vi ner ett av Danmarks allt för många kolkraftverk. Kol är det bränsle som är allra skadligast för klimatet, därför ska det stanna i jorden, inte eldas i våra kraftverk. Trots allt vi vet om kol fortsätter Danmark, liksom Sverige inte minst genom statligt ägda Vattenfall, att förbränna enorma mängder, och regeringarna har inga planer på att sätta stopp för det. Genom handel med utsläppsrätter har våra regeringar fått ännu en ursäkt att fortsätta utan en realistisk plan för utfasning av fossila bränslen.

Om inte utsläppsrätter fixar problemet av sig självt, kan man ju alltid sparka igång några koldioxidreducerande projekt i tredje världen. Allt för att slippa förändra vår bekväma och kraftigt förorenande livsstil här hemma. Vi måste agera nu, vi accepterar inte längre att den globala eliten väljer kortsiktigt ekonomisk tillväxt framför hänsyn för vår jord!

Marknaden kan inte stoppa klimatkatastrofen

Energiproduktion på den kapitalistiska marknadens villkor måste skapa profit. Energiproducenternas intresse är att tjäna så mycket pengar som möjligt, oavsett vilka skadliga konsekvenser det har på miljön. För att upprätthålla det marknadsbaserade, profitgenererande systemet hittar industrin hela tiden på nya, desperata koncept, som CCS (Carbon Capture and Storage) och andra fantasier och luftslott. Koncept som bara syftar till att ta fokus från kärnfrågan de nödvändiga strukturella förändringar som måste göras.

Marknaden individualiserar lösningarna på miljöproblemen genom att skapa ett utbud av miljövänliga och ekologiska varor. Så läggs ansvaret över på den enskilde och fokus flyttas från det gemensamma ansvaret. Globala miljöproblem kan inte lösas genom individuell shopping och idén om den politiska konsumenten hör, efter år av fiaskon, hemma på historiens soptipp!

Vi behöver gemensam handling!

Företag och producenter måste ställas under global demokratisk kontroll och produktionen måste läggas om och göras klimatvänlig. Våra samhällen och vår infrastruktur måste anpassas för att vi ska kunna hantera klimatförändringarnas utmaningar. Genom politiska förändringar ska tillväxt- och profitjakten stoppas. Stater och företag måste tvingas bromsa klimatkatastrofen genom att sätta miljö framför tillväxt!

Miljö framför tillväxt!

Historiskt sett har nästan alla koldioxidutsläpp kommit från de rika länderna, medan de fattiga länderna har fått betala notan. De rika ländernas välfärd bygger på överutnyttjande av globala resurser, och förorening av vår gemensamma atmosfär.

Denna egoistiska rovdrift på allas våra resurser måste och ska stoppas. De fossila bränslena ska stanna i jorden, och alla kolkraftverk ska stängas, ett efter ett. Det 26 september är det Vattenfallägda Amagerverkets tur.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X