Uppmana

Pressmeddelande: FSK kritiska till smalare begrepp

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är både förvånade och oroade över den avsmalning av begreppet kulturtidskrift som regeringen föreslår i propositionen. Idag kom kulturpropositionen Tid för kultur, och med den ett oväntat förändringsförslag på kulturtidskriftsområdet. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) är både förvånade och oroade över den avsmalning av begreppet kulturtidskrift som regeringen föreslår i propositionen.

Regeringen vill smalna av det nu breda kulturtidskriftsbegreppet och i framtiden bara stödja tidskrifter med »kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.« Förslaget är inte bara ett rejält hot mot många av de tidskrifter som idag får kulturtidskriftsstöd utan även ett hot mot en viktig del av det offentliga samtalet. Sverige behöver tidskrifter som sysslar med en djupare bevakning av angelägna samhällsfrågor.

Dagens beskrivning över vad en kulturtidskrift är lyder »en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden«. FSK ser ingen anledning att ändra på detta. Mindre tidskrifter som fördjupar sig i dessa alla ämnen är i behov av statligt stöd för att kunna existera. Kulturrådet och andra bedömare kommer dessutom att få många svåra gränsdragningsproblem om förändringen genomförs.

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X