Uppmana

Recension: Barbarer

I Barbarerna bidrar Monty Pythonmedlemmen Terry Jones och historieexperten Alan Ereira med en originell utgångspunkt, där de gamla romarnas beskrivningar skärskådas och förlöjligas. Allt i sann Monty Python-anda med dess svarta humor.

Som den första boken i sitt slag säger det en hel del om internaliseringen av de koloniala uppfattningar som växte fram under forntida imperiers expansionistiska eskapader. Det krävs inte mycket för att byta ut bokens två objekt: Romarriket och dess fiender mot USA och folken i Syd.

Historiska återblickar är direkt nödvändiga för att förstå samtiden. Barbarerna visar att den rasistiska retoriken ständigt återvinns och fyller samma roll då som nu – möjliggörande av ockupation och exploatering för att säkerställa stormakters ställning. Det är också en påminnelse om att alla imperier är dömda att kollapsa.


Barbarerna 
Terry Jones & Alan Ereira
Karneval Förlag

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X