Uppmana

Fredsprojekt – ” Paintings for Peace”

I Humanitetens Hus på Drottningtorget i Malmö visades en samlingsutställning (7/10 – 4/11) med fredsbudskapet som ämne. Där kunde man beskåda målningar och skulpturer av 30 konstnärer som ställde ut sina tolkningar av Gerald Holtoms berömda antikärnvapenmärke från 1958 – symbolen som allra mest associerar till fred.

Utställningens initiativtagare är Jeanette Ohlsson på Röda Korset i Malmö, som i våras kom i kontakt med Tom Oliver, grundaren till World Peace Festivalen, Berlin 2011. Första tanken var att skapa konstverk och därefter ha en utställning med auktion där pengarna skulle gå till WPF. Men sedan föddes idén att hålla ihop verken så att de kunde visas på flera platser än Malmö och fler människor skulle ta del av utställningen.

Syftet med initiativet är att väcka tankar och skapa medvetenhet om fred som den viktigaste komponenten i ett hållbart samhälle. Det berör och angår oss alla. Varje individ kan bidra med någonting till fred. Det kan handla om fred i vårt vardagsliv, i skolan eller på arbetsplatsen såväl som i världen. Tillsammans kan vi inspirera och engagera andra i samhället på företag, i föreningar m.fl. Det behövs handling, inte bara drömmar, visioner och goda intentioner för att påverka världen i en fredligare riktning.

Painting for Peace är ett gott exempel på vad man kan bidra med genom konsten.

Utställningen kommer at vandra runt på ett flertal platser i Sverige och Norden innan den når sitt mål The World Peace Festival i Berlin, 26-28 augusti 2011, en av vår tids största fredsmanifestationer.

Citat från en av konstnärerna

”Genom min konst önskar jag förmedla vackra fridfulla symboler för det som kan motsvara inre bilder för den egna själsliga utvecklingen. Eller helt enkelt en ikon för ett bättre liv – ett liv med hjärtats inre frid som byggsten för världsfreden.”

Eva Stjernswärd

Jag håller med henne …utan inre frid kan vi inte skapa fred…

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X