Uppmana

Carl Fredrik Hill

Carl Fredrik Hill

anses som en av Sveriges mest mångfacetterade och framstående konstnärer. Hans verk kan beskådas på Malmö Konstmuseum till den 9 april.

 

På Malmö Konstmuseum finns Sveriges största samling av nordisk samtidskonst, därutöver en rad specialsamlingar som den omfattande C F Hill-samlingen. Nu lyfts hans konstnärskap fram i dess helhet, bestående av 40 oljemålningar och 100 teckningar, bl.a. de berömda flodlandskapen och blommande fruktträden från tiden i Frankrike, och de laddade teckningarna från sjukdomsperioden i Lund.

Carl Fredrik Hill (1849-1911) föddes i Lund i ett akademikerhem. Fadern var matematiker. 1871 började Hill på Konstakademien i Stockholm för att bli landskapsmålare. Två år senare 1873 reste han till Paris, där han målade intensivt i fyra år för att få ställa ut på Salongen. Dock blev hans konst refuserad gång på gång förutom två av hans verk. Hösten 1877 blev arbetstakten allt högre, och han visade mer och mer tecken på psykisk instabilitet. Han lades in på klinik 1878, det konstaterades att han led av förföljelsemani och hallucinationer (paranoid schizofreni). 1883 återvände Hill till Lund, vårdades på hospitalet och senare i barndomshemmet hos modern och en syster i nästan 28 år tills han avled. Hans gravplats finns på Östra kyrkogården i Lund.

Först efter sin död blev Hill egentligen riktigt känd, genom ett stort antal imponerande landskapsmålningar han skapat som frisk och de tusentals av sjukdomen präglade bilder, teckningar utförda med tusch, kol och färgkrita på dåligt papper eller gamla brev. De värsta alstren förstördes av hans vänner (p.g.a. dess obscena innehåll) för att rädda Hills konstnärliga rykte.

C F Hill tog till en början starka intryck av impressionism, men blev aldrig en renlärig impressionist. Han var heller ingen friluftsmålare. En del av det viktiga arbetet gjordes efteråt i ateljén. Han intresserade sig också för luminarismen – ett romantiskt stämningsmåleri med starka skugg- och motljuseffekter. Han använde sig mycket av den mörka asfaltfärgen, senare blev färgskalan ljusare och rikare. Två motiv han ständigt återkommer till under hela sin konstnärsbana är vägen och trädet. Hans avsikt var att förnya konsten, han ville måla naturen med hjärtat och utan idealisering eller försköning. Utan tvivel är Hills skapande väldigt fascinerande, likaså hans livsöde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X