Uppmana

Kommer kapitalismen att överleva?

Inför den senaste tidens finansiella turbulens har experter och politiker varit dåligt rustade att förutse - och stått handfallna att ta itu med - de problem som krisen framkallade.

I David Harveys senaste verk ”Kapitalets gåta och kapitalismens kriser” (2010) går han en lång väg tillbaka för att belysa den nuvarande finanskrisen. Han drar paralleller mellan geografi och ekonomi, som sällan har uppmärksammats.

David Harvey föddes 1935 i Gillingham (England). Han är doktor i filosofie och numera professor i antropologi vid City University of New York. Han var verksam vid universiteten i Cambridge, Bristol, Oxford, Baltimore och Uppsala, där han hade en postdoktoral forskartjänst. Harvey har skrivit en lång rad böcker om kapitalismens historiska och geografiska utveckling. Han strävade efter att skapa ett marxistiskt perspektiv på den geografiska vetenskapen, något Marx själv var föga intresserad av. Harvey föreläser om Kapitalet på nätet och gäller idag som en av de ledande vänstertänkande.

 

”Kapitalets gåta” har lanserats som en bok om den samtida ekonomiska krisen, men är också en historisk analys av en ohämmad kapitalism, som i årtionden har svept över världen. Harvey menar att den senaste finanskraschen bara kan begripas om man betraktar kapitalismens långsiktiga utveckling.

Den finansiella expansionen inleddes på 70-talet, det blev fritt fram för kapitalet att förflytta sig där lönerna var lägst. Resultatet var ökade klyftor i västvärlden. De redan rika blev superrika, vanliga människors löner stagnerade och alltfler blev arbetslösa även i länder med hög tillväxt. Hur kunde då konsumtionen fortsätta och överskottskapitalet hitta nya marknader? Jo, genom krediter.  ”Lånebubblan” sprack och följden blev en ekonomisk kris av sällan skådade mått.

Enligt Harvey kommer kapitalismen aldrig att falla av sig själv, kapitalackumulationen aldrig att upphöra och kapitalisterna aldrig att frivilligt ge upp sin makt. Han hävdar vidare att en socialt rättvis kapitalism är omöjlig, för att den strider mot kapitalets själva natur. Kapitalismen kännetecknas av laglöshet och omoral. Om inte det ekonomiska systemet förändras, kommer nya och frekventare kriser att uppstå med allt allvarligare konsekvenser. Ständig kapitaltillväxt skjuter problemen bara framför sig istället för att lösa dem.

Vad är då utvägen? Tidigare försök att skapa kommunistiska/socialistiska alternativ misslyckades totalt. Kampen står mellan det havererade systemet och en annan ordning för social rättvisa och ekonomisk jämlikhet. Harvey påpekar att det saknas en sammanhängande antikapitalistisk rörelse, som kan utmana reproduktionen av kapitalistklassen och befästandet av dess makt i den globala världen.

Trots kapitalismens negativa biverkningar kan man inte förneka de positiva aspekterna. Det är ett faktum att den materiella levnadsstandarden och välståndet i en del av världen aldrig varit högre. Det finns obegränsade möjligheter att resa och kommunicera. Städer breder ut sig. Kunskapen växer i stadig takt och medicinska insikter erbjuder många ett längre liv. Allt tycks vara möjligt från självkloning till rymdturism.

Så ser det inte ut på hela jorden. Det går att föreställa sig en humanare utformning av världen med samhällen, som fördelar resurserna på ett rimligt och rättvist sätt, där människans behov går före vinst, och där solidaritet och ekologi spelar en framträdande roll.

”Kapitalets gåta” är en högaktuell bok. Även om den på sina ställen består av  mycket statistik och en del upprepningar, är den en absolut nödvändig läsning för att förstå ekonomisk utveckling och dagens kriser, som (när allt kommer omkring) har sin upprinnelse i människans girighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X