Uppmana

Malmökonstnärens C O Hulténs

livsverk ”Oron och begäret” visas på Moderna Museet i Malmö till den 27 maj.

Utställningen spänner över nästan 70 år av hans produktion (från 1930-talet till 2006), samt verk av andra konstnärer som på olika sätt haft anknytning och samarbete med Hultèn. Utställningen bildar höjdpunkten i hans konstnärskap, men återspeglar inte den omfattande produktionen.

C O (Carl Otto) Hultèn föddes 1916 i Malmö (numera bosatt och verksam i Lomma). Familjen var inte speciellt konstintresserad. Och trots att arbetarstaden Malmö inte heller hade mycket att erbjuda på detta område, blev konsten Hultèns dominerande intresse. Han är självlärd målare, tecknare och grafiker. Han följde kvällskurser på Tekniska skolan och började som lärling på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing i Lund, där han i flera år arbetade som förlagstecknare, samtidigt som han ägnade sig åt sitt måleri. Redan som 19-åring hade han skaffat sig ateljé, där han tre år senare hade sin första utställning. Under 1930- och 40-talen tog Hultèn ofta färjan över till Köpenhamn (som då var Nordens viktigaste konststad), gick på utställningar, fick kontakter och vänner i den danska konstnärskretsen.

Hultèn ingick 1945 i den surrealistiska gruppen ”Imaginisterna”, som satte Malmö på den internationella konstkartan. (Malmö som typisk industristad visade under årens lopp inte något särskilt intresse - och inom den socialdemokratiska falangen fanns inte någon förståelse - för Hultèns konst)

1948 anslöt han sig även till Cobra-gruppen, då han inspirerades av den unga abstrakta expressionismen. Han sökte sig också nya uttryckssätt - formgivning och teknik av böcker och grafikmappar, som gavs ut på det nystartade Image förlag.

Under slutet av 40-talet blev hans måleri mer färgrikt, enhetligt och symbolladdat i form av fiskar, fåglar och träd. Konsten kännetecknas av en kontrollerad linjeföring, utan att förlora det expressiva och fantasifulla. I mitten av 50-talet försvinner mångfalden av objekt, målningarna blir övervägande abstrakta och mer storformiga. Under 60-talet prövar Hultèn ett mer collagebetonat måleri.

Trots sin tidiga fascination för Afrika, var det inte förrän 1969 som han reste dit och senare återvände åtskilliga gånger. Den samtida afrikanska konsten återspeglar sig i hans eget skapande, påverkar stämningar och politiska ställningstaganden. Förhärskande motiv för Hultèns 70- och 80-talsmåleri är den frodiga djungelgrönskan, noshörningen och hornet som grafisk form. Produktionen blir gradvis figurativ, föreställande. Även delar av Hultèns unika samling av afrikanska skulpturer och masker kan beskådas på utställningen.

C O Hultèn menar att konst skall vara ett spontant skapande. Han vände sig bort från det formella akademiska måleriet, vilket ledde honom till kubismen och surrealismen. Han finns representerad på Nationalmuseum och Malmö Konstmuseum. Han är medlem av KRO, Skånska Konstnärsklubben och ledamot av Akademien för de fria konsterna sedan 1980. Han intar en betydande plats i svensk konsthistoria.

Det är en mångsidig, bred, enastående och sevärd utställning av ett långt och intensivt konstnärsliv.

 

 

 

 

 

 

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X