Samhällets förändringar sedan 1950-talet

Samhället är i ständig förändring, det kan man inte bortse från. Stora saker har hänt som har förändrat människans sätt att tänka, agera och fungera. Men hur ser utvecklingen egentligen ut under de år som har förflutit? Vilka stora förändringar har egentligen skett? Det tar vi upp i den här artikeln.

1950-talet

Under 1950-talet fick Sverige TV och det började sändas program. Om man ser till andra läder i Europa låg Sverige sent i tiden och landet var faktiskt ett av de sista länderna i Europa som började sända. Under 1950-talet ägde också Koreakriget rum och det fick människor att börja fundera över krig igen, och i samband med att TV:n kom flyttade nyheter allt längre in i människors hem. Vid den här tiden skiljde sig mäns och kvinnors löner åt stort, men inte många lade vikt vid det.

1960-talet

1960-talet bjöd på en hel del krig världen över och det påverkade också det svenska samhället. Priset på kaffe och liknande steg och under en tid var det mycket nära att ett nytt världskrig bröt ut. Sverige fick högertrafik och kort tid efter det lanserades också internet. Internet var något som bara få hade tillgång till men det kom trots det att leda till en mycket stor påverkan i samhället.

1970-talet

Under 1970-talet börjar svenskarna att göra revolter. De började med att protestera i Almstriden i Stockholm och bidrog till att en tunnelbanestation inte kunde byggas just där det var tänkt. E-posten utvecklades och det lade grunden starkare för internet. I Sverige skedde Norrmalmstorgsdramat som satte skräck i svenska folket och arbetarna började kräva mer säkerhet. Oljekrisen dök upp och det gjorde att samhället fick fundera på andra energikällor. För första gången blev det också regeringskris i Sverige, vilket gjorde svenskarna än mer osäkra i en värld där mat och drivmedel redan var dyrt.

1980-talet

Under 1980-talet ringdes de första mobilsamtalen och det blev en folkomröstning om kärnkraft i Sverige. I den blev resultatet att kärnkraften skulle avvecklas snarast möjligt. Hotet från Sovjetunionen blev verklighet när ubåten U137 gick på grund i Blekinges skärgård, bestyckad med kärnvapen. Kort efter det ägde också Tjernobylkatastrofen rum, vilket stärkte svenskarnas argument för kärnkraftens avveckling.

1990-talet

Under 1990-talet var bankkrisen i Sverige ett faktum. Samtidigt härjade krig i världen och internet nådde allmänheten. Färjan Estonia förliste och blev en katastrof för Sverige som inte var förberedda för den här typen av händelser. Under 1990-talet tilläts också partnerskap för homosexuella. Röster om lika löner för män och kvinnor började höjas.

2000-talet

Under 2000-talet skiljdes Svenska kyrkan från staten och blev helt fristående. Samtidigt härjade en hel del krig i världen och flera terrorattentat skedde. EU växte och den första iPhonen släpptes, vilket visade på en enorm teknisk utveckling.

2010-talet

Vi är framme vid 2010-talet och det har skett enorma förändringar i samhället. I dag får homosexuella gifta sig och allas lika värden poängteras, oavsett om det gäller hudfärg eller sexuell läggning. Den tekniska utvecklingen har gått starkt framåt och rädslan för Sovjet, numera Ryssland, finns fortfarande hos många svenskar. Dessutom finns frågan om mäns och kvinnors lika löner och rättigheter fortfarande kvar.