Tre krig som påverkat kulturen

Man kan inte bortse från att hot om krig ständigt är närvarande, både i Sverige och i andra länder. Genom historien har krig ägt rum flera gånger och vid varje tillfälle har lite av de drabbade ländernas kultur, språk och historia försvunnit. Men vilka tre krig har egentligen påverkat kulturen störst?

Första världskriget

Under första världskriget utsattes länder världen över för hot och ödeläggelse. Flera viktiga byggnader förstördes och personer avled, vilket fick stor påverkan på kulturen i de drabbade länderna. Förödelsen kunde bli ännu större eftersom industrialiseringen ägt rum och till en början tyckte många att kriget var ett sätt att försvara de egna ländernas kultur. Genom att strida för sitt land bevarade man också kulturen trodde man, och i samband med det skulle det kulturella inflytandet också stärkas. I vissa fall fungerade det, och i andra blev stridandet det som lade grunden för hela kulturen.

Andra världskriget

Även när det gäller andra världskriget kan man se att en hel del kulturarv gick förlorat. Det handlade inte bara om byggnader och materiella ting utan också om att löften bröts och människor som inte skulle samarbeta plötsligt började alliera sig. Kulturer som tidigare betonat trofasthet bröt detta och ägnade sig istället åt propaganda, plundring och liknande. Under kriget var det också många som specialiserade sig på att plundra andra länders kulturella föremål och deras konst. Genom att göra det förlorades en hel del av den ursprungliga kulturen och människor i de drabbade länderna fick plötsligt svårt för att berätta och föra vidare sina kulturarv när det inte fanns några bevis för vad som egentligen skett.

Krigen i forna Jugoslavien

Även de krig som utspelade sig i forna Jugoslavien påverkade kulturen stort. Landskapen i närheten är i kulturella sammanhang också förknippade med religion och olika rättsprocesser. Många länder har använt just sin kultur som skäl för att få tillgång till delar av landet. När krigen började förstördes flera kulturarv och byggnader just för att de här skälen skulle bli svårare att få giltiga. Här försvann både kulturella ställen som bibliotek, museum och olika arkiv, liksom religiösa byggnader för att inte ett visst land skulle kunna hänvisa till några dokument eller liknande och återta “sitt land”. Man ville helt enkelt att lika folkgrupper skulle försvinna när deras emotionella kopplingar och även historiska sådana blev helt förstörda. När hem och andra byggnader försvinner känner man ofta inte längre en koppling till en plats, även om släkten kulturellt sett har funnits där i flera år.

Krigens påverkan på Sverige

Även i Sverige påverkas kulturen av krigen, trots att landet ofta inte är inblandat i konflikterna. Dels beror det på att det finns en oro för krig även här, och dels kommer många flyktingar hit. I dagens kultur bjuds de in att bli delar av det svenska samhället. De får till exempel bygga religionslokaler, egna böcker på biblioteket och information trycks upp på flera olika språk för att de ska kunna bli delaktiga i sin vardag. Det här har förekommit länge, men det var inte förrän under 2010-talet som kulturen anpassats än mer efter människor från krigshärjade länder.